Portrett malt 1785 av Anton Graff (1736-1813), 52,2 x 42,5 cm, Gleimhaus, Halberstadt.

Den tyske dikter, litterat og prest Johann Gottfried Herder (1744-1803) ga blant annet ut samlingen Volkslieder (2 bind, 1778–1779), etter hans bortgang utgitt under tittelen Stimmen der Völker in Liedern. Ganske mange av dem var gjendiktninger fra andre europeiske språk, blant annet engelsk og dansk/norsk. Vi finner den nordiske middelalder-balladen om Olav Liljekrans her, kjent fra både Danmark, Norge, Island og Færøyene. Flere av disse variantene er gjengitt her.

Portrett av den tyske komponist Carl Loewe (1796-1869), litografi av ukjent kunstner (ikke datert), som i 1821 satte musikk til balladen om Herr Oluf, op. 2 nr 2, utgitt 1824. Vi skal høre den i Dietrich Fischer-Dieskaus tolkning, med Gerald Moore ved klaveret.
Man kan nok trygt gå ut fra at Herr Oluf har inspirert Johann Wolfgang von Goethes (1748-1832) ballade Erlkönig. Goethe og Herder kjente hverandre godt siden de i 1770 for første gang traff hverandre i Straßburg. Loewe tonesatte også Goethes Erlkönig. men hans versjon er ikke like godt kjent som Franz Schuberts (1797-1828) fra 1815.

Herr Oluf/Erlkönigs Tochter i norsk gjengivelse ved arcil. Teksten følger her noteutgaven til Edition Peters. Oversettelsen er lagt nært til tysk, og godt norsk språk er ikke prioritert. Kommentarer mottas med takk. En troverdig versjon av diktet ligger her. Bemerk at der heter det auf grünem Land hvilket kanskje er mer logisk.

Herr Oluf reitet spät und weit, /…/Herr Oluf rir sent og langt av lei
zu bieten auf seine Hochzeitleut’. /…/for å innby sine bryllupsgjester.
Da tanzen die Elfen /…/Der danser alvene
auf grünem Strand, /…/på (den) grønne strand,
Erlkönigs Tochter reicht /…/(og) alvekongens datter rekker
ihm die Hand: /…/ham hånden:
«Willkommen, Herr Oluf, /…/«Velkommen, Herr Oluf,
komm, tanze mit mir, /…/kom, dans med meg,
zwei goldene Sporen schenke ich dir.»/…/to gull-sporer gir jeg deg.»

«Ich darf nicht tanzen, /…/«Jeg bør ikke danse,
nicht tanzen ich mag, /…/ikke danse jeg ønsker,
denn morgen ist mein Hochzeittag.»/../for imorgen er min bryllupsdag.»
«Tritt näher, Herr Oluf, /…/«Tred nærmere, Herr Oluf,
komm, tanze mit mir, /…/kom, dans med meg,
ein Hemd von Seiden schenke ich dir, /…/en silkeskjorte gir jeg deg,
ein Hemd von Seiden so weiß und fein, /../en silkeskjorte så hvit og fin,
meine Mutter bleicht’s /…/min mor bleket den
mit Mondenschein.» /../med månestråler.»

«Ich darf nicht tanzen, /…/«Jeg bør ikke danse,
nicht tanzen ich mag, /…/ ikke danse jeg ønsker.
denn morgen ist mein Hochzeittag.»/../for imorgen er min bryllupsdag»
«Tritt näher, Herr Oluf, /…/«Tred nærmere, Herr Oluf,
komm, tanze mit mir, /…/kom, dans med meg,
einen Haufen Goldes schenke ich dir.»/../en mengde gull gir jeg deg.»
«Einen Haufen Goldes nähme ich wohl,/../En mengde gull tar jeg gjerne,
doch tanzen ich nicht darf noch soll.»/../men danse jeg ikke bør og skal»

«Und willst du, Herr Oluf, /…/«Og vil du, Herr Oluf,
nicht tanzen mit mir, /…/ikke danse med meg,
soll Seuch und Krankheit folgen dir!»/../skal pest og sykdom følge deg!»
Sie tät ihm geben /…/Hun gav ham
einen Schlag aufs Herz, /…/et slag mot hjertet,
sein’ Lebtag’ fühlt’ /..//…/i hele sitt liv hadde
er nicht solchen Schmerz. /…/han ikke følt slik smerte.
Drauf tät sie ihn heben /…/Så løftet hun ham
auf sein Pferd: /…/opp på hans hest:
«Reit’ hin /…/ Rid hen
zu deinem Fräulein wert!» /…/ til din dyrebare jomfru!»

Und als er kam vor Hauses Tür, /…/Og da han kom til hjemmets dør,
seine Mutter zitternd stand dafür: /…/hans mor sto skjelvende der:
«Sag an, mein Sohn, /…/«Si meg, min sønn,
und sag mir gleich, /…/og si meg straks,
wovon du bist so blaß und bleich?»/…/hva gjør deg så grå og blek?»
«Und sollt’ ich nicht sein /…/«Og skulle jeg ikke være
blaß und bleich, /…/grå og blek?
ich kam in Erlenkönigs Reich.» /…/Jeg kom inn i alvekongens rike.»

«Sag an, mein Sohn /…/«Si meg, min sønn,
so lieb und traut, /…/så kjær og trofast,
was soll ich sagen deiner Braut?» /…/hva skal jeg si til din brud?
«Sagt ihr, /…/«Si (til) henne (at)
ich ritt in den Wald zur Stund, /…/jeg red ut i skogen nettopp nå
zu proben allda /…/for der å trene
mein Roß und Hund /…/min hest og hund.»
Früh Morgens /…/Tidlig om morgenen
als der Tag kaum war, /…/da dagen så vidt grydde,
da kam die Braut /…/da kom bruden
mit der Hochzeitschar. /…/(sammen) med bryllupsgjestene.

Sie schenkten Met, /…/De skjenket mjød,
sie schenkten Wein: /…/de skjenket vin:
«Wo ist Herr Oluf, /…/«Hvor er Herr Oluf,
der Bräutgam mein?» /…/brudgommen min?»
«Herr Oluf ritt in /…/«Herr Oluf red ut i
den Wald zur Stund, /…/skogen nettopp nå
Zu proben allda /…/for der å trene
sein Roß und Hund.» /…/ sin hest og hund.»
Die Braut hob auf /…/Bruden hevet
den Scharlach rot, /…/det skarlagensrøde kledet,
da lag Herr Oluf und war tot. /…/der lå Herr Oluf og var død!

Hva begrepet ballade angår. er det dannet av italiensk ballare -danse. De middelalderske ballader – som Olav Liljekrans – var nettopp danseviser. Men etter hvert fikk det betydningen dramatisk fortellende dikt- eller musikkverk – som for eksempel Frédéric Chopins (1810-1848) ballader for solo klaver.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.