Tavle

Nylig var det et stort voldelig oppgjør på kirkegården Khovanskaja i Moskva. Flere grupperinger var innblandet. Aftenposten skriver om oppgjøret mellom 3–400 menn fra Sentral-Asia, Kaukasus, og flere russiske menn fra en lokal kampsportklubb. Det var en kamp på liv og død.

Da store politistyrker omsider klarte å stoppe de voldsomme kampene, lå det ifølge offisielle kilder tre mennesker drept og 26 hardt skadede igjen.

Anonyme sykehusansatte sier imidlertid til russiske medier at 10-20 personer ble drept.

De fleste var ulovlige migranter uten papirer fra de sentralasiatiske landene Tadsjikistan og Usbekistan.

I den samme artikkelen nevner Aftenposten en situasjon som de politisk korrekte fornekter at vil skje i Norge. Hos oss vil det multikulturelle samfunnet lykkes. I Russland er de etniske spenningene store.

De etniske spenningene mellom ulike folkegrupper er en av de største utfordringene i dagens Russland.

Russland består av over 160 ulike folkegrupper.


Flere eksperter har advart mot at Russland kan rammes av voldsomme etniske og religiøse konflikter i fremtiden.

Flere russiske medier var raskt ute med å beskrive slaget som et etnisk oppgjør mellom fremmedarbeidere fra sentralasiatiske land og de russiske republikkene i Kaukasus.

Aftenposten