Aftenposten har en interessant artikkel om armenerne. Rundt fjellet Ararat var armenerne spredt over et stort område. Over lang tid samlet de seg og dannet et eget samfunn som til slutt endte opp med et eget land.

På veien til egen nasjon startet tyrkerne et folkemord som kostet minst én million armenere livet. Et grusomt skue.

Republikken Armenia erklærte seg selvstendig i 1991.

Nordmenn har hatt en selvstendig stat siden 1905. Dagens politisk korrekte ønsker at Norge skal redde verden. Dette gjøres ved å importere fremmede mennesker og kulturer.

I Oslo ligger det an til at nordmenn blir en minoritet i løpet av levetiden til de fleste som lever nå. I Norge som helhet vil det inntreffe senere, men at utviklingen går den veien er det liten tvil om.

Hvor sikre er de politisk korrekte i sin sak? Vil nordmenn fortsatt få lov til å være nordmenn som minoritet i sitt eget land?

Hvis ikke, hvor er vår nødhavn?

FN og folkemord
Folkemord er handlinger utført med den intensjon å utrydde, helt eller delvis, en rase eller en nasjonal, etnisk eller religiøs gruppe.

Raphael-Lemkin
Den polsk-jødiske advokaten Rafael Lemkin (1900–1959) begynte sitt arbeid med folkemord som juridisk term etter at Soghomon Tehliria ble frikjent for å ha skutt og drept den ungtyrkiske lederen Talaat Pasha på gaten i Berlin på grunn av overgrepene Pasha hadde utført under de første forfølgelsene av armenere i 1894–1896.
Han brukte begrepet genocide før nazistenes forfølgelse av jødene, selv om det først ble en juridisk term i 1944. Han laget utkastet til FNs lovtekst om folkemord i 1947, som ble vedtatt av FN i 1948. Loven hadde i mange år kallenavnet Lemkins lov.
Den moderne nødhjelpstanken ble også født da armenske barn og kvinner ble drevet gjennom øde områder uten tilgang på mat og vann.
Fridtjof Nansen er fortsatt en helt blant armenere, Nansenpass ble utstedt til mange armenere som emigrerte til USA og England. Det var et internasjonalt anerkjent identitetsbevis til statsløse flyktninger.

—-

En selvstendig republikk i det sørlige Kaukasus. Grenser til Georgia, Aserbajdsjan, Iran og Tyrkia. Tidligere var armenere spredt over et langt større landområde rundt fjellet Ararat.
Innførte kristendommen som offisiell religion på 300-tallet.
Ble erobret av Det osmanske riket, Tyrkia, på 1600-tallet.
Dagens Armenia ble kontrollert av Persia, men i 1820-årene fikk Russland dette området.
Krav om politisk frihet og selvstendighet fra ulike grupper ble slått ned av russiske og tyrkiske makthavere, og over 100.000 mennesker ble drept fra 1894 til 1896. Stor armensk emigrasjon til Europa og USA.
En armensk republikk ble proklamert i 1920, to år senere kom den under kontroll av sovjetiske myndigheter, som effektivt undertrykket armensk nasjonalisme. I 1936 ble Armenia en sovjetisk republikk. Republikken erklærte seg selvstendig i 1991.

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Jeg-har-vart-med-a-se-alt-det-frykteligste-som-tenkes-7990155.html