Tavle

LO har offentliggjort parolene i Oslo 1. mai. Det har avfødt en kommentar fra en leser:
Et usmakelig politisk oppkok tilpasset det nye røde borgerskapet, med kirken og «miljøbevegelsen» på slep.

Highlights:

«Asylsøkere og papirløse må få midlertidig arbeidstillatelse og regjeringa må bevilge midler til kommunene for arbeid til tariff.»

Uvegerlig vil titusener av «asylsøkere og papirløse» (!) ut i arbeidsmarkedet øke presset mot lønningene til de dårligst betalte.  Dette skal man liksom motvirke ved å tilføre mer offentlige penger «for arbeid til tariff».
«Det ekstreme høyre er trusselen, ikke flyktninger.»

Nettopp. Hordene fra det ekstreme høyre terorriserer gatene og presser alle andre ut fra velferdsbudsjettene. Islamister finner vi ikke grunn til å nevne en gang….

For «100 000 nye klimajobber». 

Og et offentlig gjeldssluk til glede for kommende generasjoner

Trass i litt streikestøtte og klassiske fagforeningskrav er det i bunn og grunn en arbeiderklassefiendtlig profil LO fremstår med her.