Borgarting lagmannsrett har bestemt at papirløse flyktninger, dvs. mennesker som ikke har bevis på hvem de er, likevel skal bli utstyrt med offentlige papirer av den norske stat, slik at de kan reise og bevege seg fritt.

Borgarting lagmannsrett mener det kun er i tilfeller med betydning for nasjonal sikkerhet og offentlig orden, at det ikke skal utstedes reisebevis til flyktninger. At man ikke er ett hundre prosent sikker på vedkommendes identitet, er ikke tilstrekkelig for å nekte papirer, mener retten.

Dette avsnittet er selvmotsigende. Hvis man ikke kan være sikker på vedkommendes identitet, kan man umulig vite om vedkommende utgjør en sikkerhetsrisiko. Det ligger i sakens natur. Når lagmannsretten sier at usikker identitet ikke gir grunn til å nekte ID-papirer, sier den i virkeligheten at hensynet til en papirløs veier tyngre enn tryggheten til det norske samfunn.

Poenget med terror er at man ikke vet hvem man har med å gjøre. Lagmannsretten postulerer et forbehold som er fiktivt. Det slås i hjel av andre ledd.

Ja, dommen er anti-Trump, som professor Mads Andenæs sier. Han er anti-Trump og setter som lagmannsretten papirløses rettigheter over tryggheten til det norske samfunnet.

Hvis vedkommende er tilkjent asyl, må staten gi dem pass, førerkort, bankkort, politiattest og rett til arbeid, slår retten fast.

Domstolen kunne sagt at dersom vedkommende ikke har bidratt til å belyse sin egen identitet, vil vedkommende kun få ID-papirer med begrenset gyldighet der det tydelig fremgår at identiteten er usikker. Er det ikke nok at vedkommende har fått asyl?

Saken gikk først for Oslo tingrett høsten 2015. Da ble Utlendingsnemndas (UNE) avslag på reisebevis for ni flyktninger med asyl kjent ugyldig.

Staten ble dømt til å betale 150.000 kroner til flyktningene, og Regjeringsadvokaten valgte å anke.

I dag vedtok Borgarting lagmannsrett å forkaste anken, og dommen fra tingretten blir stående. Staten har fremdeles mulighet til å anke dommen til Høyesterett.

Den norske stat er sjenerøs med å utstede gyldige papirer, selv til de papirløse:

Ifølge dommen er det kun en gruppe på 48 av 18 422 flyktninger som i perioden 2014–2016 har fått avslag på sine søknader om reisebevis som følge av identitetstvil.

 

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/domstol/ny-dom-papirloese-flyktninger-har-rett-til-identitetspapirer-i-norge/a/23923851/

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂