Mohammed Fayez Al Zanghari, hans kone og deres syv døtre som bodde ulovlig i Norge i flere år, tapte nylig saken i Borgarting lagmannsrett. I november tapte de i Oslo tingrett. Den gangen skrev tingretten i dommen at «barna ikke på noe tidspunkt har hatt en berettiget forventning om opphold i Norge etter at familien fikk avslag i 2005 og 2006. Retten mener at ungene må ha visst at foreldrene opererte med uriktig identitet» (Adresseavisen 08.11.2014).

Utfallet i lagmannsretten betyr at man, heller ikke etter de nye reglene, fritt kan skyve barna foran seg og vinne frem i rettssystemet. Det får konsekvenser å holde myndighetene for narr år etter år. Mohammed løy for norske myndigheter i årevis og slik har han vært med på å undergrave asylinstituttet for dem det rettmessig er ment for. Mohammed hevdet at familien var palestinske flyktninger fra Vestbredden, men sannheten er at familien er jordanere.

Både støttegruppen og advokat Arild Humlen er skuffet over resultatet. Liv Aalberg i støttegruppen regner med at saken blir anket til Høyesterett.

Søstrene er trøtte av å vente.

– Vi er lei av å vente så lenge. Det er som at vi er i et fengsel og venter på at noen skal få oss ut, skriver Gofran i en melding til adressa.no.

Hun er den nest eldste av de syv søstrene. Storesøster Doaa skriver:

– Det er veldig vanskelig for oss å høre dette svaret. Vi er veldig trøtte av å vente, skriver Doaa.

Søstrene og foreldrene bør nå få ro slik at de igjen kan slå rot i det landet de opprinnelig kommer fra. Jordan er deres fedreland. Familien er jordanere. Det er i Jordans historie, språk, religion og kultur familien har sine røtter.

 

De syv søstre tapte i lagmannsretten.