Støttegruppen for de syv søstre og deres foreldre som løy om hvor familien kom fra, har samlet inn 300 000 kroner til ankesaken. Saken kommer opp i Borgarting lagmannsrett 31. juni og 1. juli. I fjor tapte familien retten til opphold i Norge i Oslo tingrett

Liv Aalberg, en av ildsjelene i støttegruppa, ønsker familien tilbake til Norge så fort som mulig.

– Det er viktig at dette ikke tar for lang tid. Dersom de vinner frem og får komme tilbake bør det skje så fort som mulig, sier hun.

Aalberg er ikke sikker på om hun hadde gjort dette om igjen.

– Hadde vi visst hvor omfattende dette ble ville vi kanskje tenkt oss om to ganger da vi startet. Men vi kommer ikke til å gi oss nå. Vi samler fortsatt inn penger og ser stadig at det kommer inn støtte. Blant annet har vi fått mye støtte fra kunstner Sverre Koren Bjertnæs. Han har sagt at han fortsatt vil hjelpe oss, sier Aalberg.

Noe å legge seg på minnet for andre som måtte ha planer om å motarbeide norske myndigheter og i praksis belønne uærlighet.

 

Trønder-Avisa: Har samlet inn 300 000 kroner til søstrenes kamp