Føljetongen om «De syv søstre» fortsetter som forventet. Det er ingen fokus på at familien måtte flytte tilbake til Jordan fordi foreldrene løy om familiens opprinnelse. Familien oppholdt seg ulovlig i Norge i ni år og fikk på falske premisser nyte godt av våre velferdsgoder og sosiale ytelser.

Det er startet en støttegruppe som forsøker å få familien tilbake til Norge. Gruppen finansierer rettsakene familien anlegger mot staten. I fjor tapte familien i Oslo tingrett, og nå starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Det er i den forbindelse Adresseavisen omtaler saken tirsdag. Artikkelen kan knapt kalles journalistikk, men snarere en historie om og for barn. Det legges mye vekt på de yngste søstrenes skolehverdag, og hvordan man minnes dem som velintegrerte, skoleflinke og ivrige.

Solveig Estil er lærer og skal vitne i rettsaken. Hun forteller om hvordan søstre-familien var en del av lokalmiljøet. Estil viser til skidager, fritidsaktiviteter og bursdager hvor familien deltok. Det er imidlertid Estils datter på 12 år som har gitt artikkelen navn: Elise (12) vil ha Bayan tilbake. Barns minner, synsvinkel og språk er effektive virkemidler som ofte brukes i slike saker. Man appellerer til følelser gjennom en skjult argumentasjon som blir ekstra virkningsfull når barn fører ordet. Det man derimot ikke vil innse, er at man bruker troskyldige barn i politisk svært betente saker

Artikkelen åpner med en oppfordring fra barnemunn og fortsetter med barneminner.

«Ikke glem meg,» skrev Bayan da hun ble utvist fra Norge. Nå skal moren til Elise vitne i en rettsak for å få de syv søstre tilbake til Namsos.

For to år siden hoppet Elise og Bayan sammen på trampolinen i hagen. De visste ikke at Bayan snart skulle bli hentet av politiet, busset til Værnes og ført ut av landet sammen med seks søstre og foreldre.

Litt lenger ut i artikkelen presenteres Elise nærmere.

Solveig Estils datter Elise (12) gikk i klassen til Bayan:

-Vi likte å leke i hagen, spille fotball, sykle rundt. Inne spilte vi kort og tegnet noen ganger, forteller Elise om livet før Bayan ble sendt ut av Norge.

Støttegruppen har større tro på seier nå enn i tingretten. Dette fordi reglene i mellomtiden er endret etter press fra KrF og Venstre. Om de taper sier støttegruppen de vil forsøke å ta saken til Høyesterett. Kanskje støttegruppen ombestemmer seg, slik at de syv søstre kan legge saken bak seg og endelig slå rot i landet de bor og har sitt opphav.