For gud vet hvilken gang får trønderne i dag enda en artikkel i Adresseavisen om «de syv søstre». Historien om de syv søstre har paralleller til det som er blitt kjent som Neda-saken. De syv søstre kommer også fra Jordan, fra landets tredje største by, Irbid, den samme byen som Neda og hennes familie kommer fra. Neda, hennes bror og hennes far er også født der.

De syv søstre har også bodd i Norge i oppunder ti år, akkurat som Said Ahmad Gharib Abdallas familie. Akkurat som i tilfellet Ahmad Gharib Abdalla, løy også de syv søstres far, Mohammed, da han kom til Norge i 2002. Han påsto at familien kom fra Vestbredden.

Utlendingsmyndighetene trodde ham ikke, og det viste seg senere at familien er fra Jordan. De endelige avslagene kom i 2005, 2006 og 2011. I saker som berører barn, skal «barnets beste» være et grunnleggende hensyn, sier loven. Myndighetene vektla imidlertid andre «tungtveiende innvandringsregulerende hensyn», blant annet at faren har løyet om sin identitet og at de har oppholdt seg ulovlig i landet i lang tid.

Akkurat som Gharib Abdalla får også Mohammed støtte for å lyve, og slik undergrave asylinstituttet. Støttegruppa i Namsos, der de syv søstre bodde i Norge, har samlet inn 130.000 kroner. Dette skal brukes til enda en ny rettssak og advokatutgifter. Advokat Arild Humlen skal reise til Jordan for å møte søstrene og Mohammed for å forberede et nytt søksmål mot staten og en ny runde i tingretten.

 

«Har samlet inn nok penger til rettssaken», Adresseavisen 13.12.2013 (papirutgaven)