Familien Fayez Alzangahry bodde i Namsos i nærmere ni år på falske premisser. Mohammed Fayez Alzanghary søkte asyl i 2002 og kona Aida kom etter i 2004 med tre døtre. Paret fikk ytterligere to døtre sammen. I tillegg hadde ekteparet Alzanghary to døtre som ikke kom til Norge før i 2010 – flere år etter at familien for øvrig hadde fått endelig avslag på asylsøknadene. De endelige avslagene kom i 2005 og 2006. De to eldste døtrene fikk endelig avslag i 2011 – året etter at de kom. Familien består av mor, far og syv døtre. Enhver befatning med saken er derfor blitt omtalt som «De syv søstre» i mediene.

Da det ble klart at faren hadde løyet om hvor familien kom fra, måtte familien reise hjem til Jordan i 2013. Faren hadde oppgitt til norske myndigheter at familien var palestinske flyktninger fra Vestbredden, når de i virkeligheten var jordanere. I ettertid har familien med hjelp fra støttegruppen og asyladvokaten Arild Humlen –  melket rettsystemet i Norge fra Jordan. Man har brukt alle ankemuligheter.

Familien tapte først i Oslo tingrett i november 2014. Den gangen skrev tingretten i dommen at «barna ikke på noe tidspunkt har hatt en berettiget forventning om opphold i Norge etter at familien fikk avslag i 2005 og 2006. Retten mener at ungene må ha visst at foreldrene opererte med uriktig identitet» (Adresseavisen 08.11.2014). Familien anket, men tapte også ankesaken i Borgarting lagmannsrett året etter. Høyesterett vil ikke behandle saken

Syv søstre

Far og tre døtre er fremdeles i Jordan, mens mor og fire av døtrene nå er tilbake i Skandinavia – ikke i Namsos, men i Malmø (Adresseavisen 05.01.2016). De oppgir å ha seilt over Middelhavet i gummibåt. Støttegruppens Jørgen Hoffmann redegjør for familiens situasjon i Sverige.

-De bor hos slektninger av moren som har opphold i landet. De savner sine søstre i Jordan, og lever i stor usikkerhet. De er i en fortvilet situasjon og det er denne fortvilelsen som har ført til at moren har tatt med fire av døtrene ut på denne farefulle ferden mot Europa, sier Hoffmann

Familien avventer nå situasjonen i Sverige, men vurderer menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Familien Alzangahry kan stå som et eksempel på hvor dyrt og vanskelig det er å få grunnløse asylsøkere til slå seg til ro hjemme – når de først har opplevd velferden borte.

 

«Fire av de syv søstre har reist til Sverige» Adresseavisen, 05.01.2016.