Nina Hjerpset-Østlie er blitt mediekritisk spaltist hos Aftenposten, og skriver i den forbindelsen om hvordan det lekkede UD-notatet viser at mediene ikke har gjort jobben sin.

I den forbindelsen spør hun om noen journalister eller lederskribenter har lest «Exodus» av Paul Collier, som hun passende kaller en ABC om innvandringens konsekvenser.

Det er tvilsomt, men den 29. januar 2014 lot Klassekampen boken bli slaktet av den såkalte forskeren Olav Elgvin, ledsaget av et sitat fra en slakt i Foreign Affairs. Boken er ideologisk og svak, må vite, og Oxford-professoren Collier driver med synsing snarere enn fakta. Det er litt som om en tredjedivisjonsspiller hadde sagt at Messi ikke er noe god til å spille fotball.

Collier slår fast at masseinnvandringen svekker samfunnssolidariteten i vertssamfunnene, hvilket er åpenbart for enhver idiot, men dette brukte altså Elgvin store deler av anmeldelsen på å så tvil om. Om man serverer tøv som det Elgvin gjør, er man garantert et godt liv i landet. Om man sier det som det er, taler erfaringene for at man med høy grad av sannsynlighet mister jobben.

Men Morgenbladet skal alltids ha cred for å ha sitert Collier på at Europas flyktningpolitikk «drysser velstand over de få, dreper tusener og ignorerer millioner». Til samme publikasjon har han også sagt følgende:

«Jeg trodde Europa var klar for å tenke fornuftig og rasjonelt omkring migrasjon, men tok feil. Jeg trodde at man endelig hadde kommet over polariseringstendensen, hvor folk ble gruppert etter om de var gode eller onde, men det har vi altså ikke.»

Colliers bok er altså et utmerket eksempel på hvordan den beste innsikten er blitt holdt utenfor diskusjonen, ikke minst ved at man har latt den bli skutt ned av bjellesauer som Elgvin.