Tavle

VG gjør et stykke journalistikk av en type som italienske aviser begynte med for lenge siden: å ta en prat med noen asylsøkere for å høre deres historier. Dette er en av dem:

– Jeg vil ikke tilbake til Russland, jeg vil bli her, svarer han.

– Hvor lenge var du i Russland?

– I tre år, svarer han og forteller at han har jobbet som sikkerhetsvakt i en butikk i St. Petersburg.

Noen slike saker for et par-tre år siden ville ha gitt befolkningen et adskillig mer realistisk bilde av migrasjonsbølgen, sannsynligvis også avstedkommet et politisk press som ville ha spart landet for økonomiske, sosiale og sikkerhetsmessige problemer.

Les også

-
-
-