– Dette er en situasjon vi må ta på alvor, sier utenriksminister Børge Brende og fortsetter: Den løpende dialogen vi har hatt med Russland over lengre tid har ledet frem til en felles forståelse mellom våre lands myndigheter om håndteringen av situasjonen på Storskog. Denne forståelsen har bidratt til at den store og uakseptable tilstrømningen vi opplevde over Storskog i fjor høst, har avtatt.

Norske myndigheter gjenopptar dialogen med russiske myndigheter gjennom ambassaden i Moskva til uka med sikte på å finne løsninger for å kunne fortsette utsendelsen av de med gyldig opphold og multivisum til Russland. Vi har bedt om et nytt ekspertmøte med russiske myndigheter for å ta opp ulike spørsmål rundt retur av asylsøkere og migranter. Vi ser blant annet på muligheten for retur med fly.

– Vi vil på bakgrunn av den russiske henvendelsen videreføre dialogen og samarbeidet med Russland. Vi må fortsette å finne løsninger i fellesskap, understreker utenriksminister Brende.

– Norge og Russland har en tilbaketakingsavtale som begge parter respekterer. Vi legger til grunn at det russiske myndigheter tidligere har meddelt om retur av asylsøkere og migranter står ved lag. Det innebærer at de med oppholdstillatelse i Russland eller gyldig multivisum kan returneres. Det er denne gruppen personer vi har returnert over Storskog, slår Brende fast.

Så da er vel Aps Helga Pedersen fornøyd og hun kan igjen finne frem planene om å sende afghanerne direkte til Kabul med fly. Med mindre de har stukket av til Oslo i mellomtiden da…

569934a5c36188fb3b8b4597

Ingen retur med sykkel, ingen med buss. Fly?

Det er ingen grunn til å anta at russerne vil stanse migrantene som vil UT av Russland for å søke asyl i Norge.