Innenriks

Du har sikkert lagt merke til det: Når politikere og presse får presentert tiltak som kan demme over for migrantstrømmen viser de til  at vi er bundet på hender og føtter av konvensjoner. Disse står over norsk lov og kan ikke brytes. «Eksperter» som kan begrunne hvorfor det må være slik, er ikke vanskelig å finne.  Av en eller annen grunn finner f.eks. NRK alltid en  professor som mener det samme som dem.

Professor Kjetil Mujezinovic Larsen  ved senter for menneskerettigheter:

Å stenge grensen helt med virkning for enkelte grupper er veldig vanskelig etter folkeretten. Det lar seg neppe gjøre.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen tok onsdag til orde for å stoppe asylsøkere fra Syria og Afghanistan som kommer gjennom Russland. Men professor Larsen mener Norge i så fall bryter menneskerettighetene.

Ifølge NRK sier Larsen dette til Lundteigens forslag:

Vi har forpliktelser etter menneskerettskonvensjoner og flyktningkonvensjonen som tilsier at mennesker ikke skal returneres hvis de har et beskyttelsesbehov. De kan ikke returneres til områder hvor de har reell risiko for å bli utsatt for mishandling eller henrettelser. Og det er vurderinger som hver enkelt har krav på å få en individuell vurdering av, og som man ikke kan ta en gruppevurdering av på en grensepassering. Det krever forsvarlig saksbehandling på et annet nivå.

Politimester Ellen Katrine Hætta opplyste onsdag at 80 prosent av dem som har søkt asyl på Storskog den siste uka er afghanere. Lundteigen mener denne gruppa har hatt det trygt i Russland, og at de skal nektes å komme til Norge når de ikke har visum.

Regjeringen avviser ifølge NRK ikke at de vurdere midlertidig stengning, men Larsen mener det vil bryte med de samme folkerettslige reglene:

Å si at en bestemt gruppe mennesker ikke kan slippe inn i Norge på bakgrunn av gruppetilhørighet mener jeg vil være veldig vanskelig å forsvare etter folkeretten.

Å stenge grensen lovlig mener jeg vil være veldig vanskelig. Det krever endring av internasjonale regler som Norge selv ikke har mulighet til å endre. Norge kan selvsagt stenge grensene og ta de folkerettslige konsekvensene det innebærer, at vi med vitende og vilje begår et folkerettsbrudd. Det vil være en veldig uheldig tilnærming til situasjonen og noe som norske myndigheter absolutt bør og må unngå.

Ser man det, der slapp endelig katta ut av sekken. Vi kan stenge grensene, vil må bare ta de folkerettslige konsekvensene det innebærer. Dvs det som kreves er et politisk lederskap som innser at uansett hva vi gjør, har det negative konsekvenser, men at noen alternativer har større negative konsekvenser enn andre. Men når de aksepterer at samfunnet føres inn i en tilstand av kaos, eller destabiliseres, slik Venstres Trine Skei Grande sier når hun beskriver konsekvensen av Russlands politikk, viser de hva som har høyeste prioritet.

Den enkle løsningen finnes. Men den krever politisk mot, og det er i sannhet mangelvare blant våre folkevalgte.