LO har lagt seg på en Israel-kritisk linje. Nå reagerer LO på at franske Alstom får storkontrakten på 200 tog til 20 milliarder og hevder det strider mot en ny «åpenhetslov» som forplikter statlige selskap til å følge retningslinjene for miljø, menneskerettigheter og sosialt ansvar. Dette er høyst generelle spørsmål, og den som definerer dem, sitter med makten. Siden FN er anti-israelsk, er det der Norge havner. Alstom svarer at de holder seg til retningslinjene.

Det kommer an på øynene som ser.

– Det er oppsiktsvekkende at dette skjer på tross av at FNs høykommissær for menneskerettigheter mener selskapet bidrar til opprettholdelse av de ulovlige israelske bosetningene i Øst-Jerusalem, sier førstesekretær i LO, Julie Lødrup, til FriFagbevegelse.

Men Alstom svarer at de har sitt på det tørre.

– Alstom følger UNGP og overholder gjeldende internasjonal menneskerettighetslovgivning på alle steder der vi driver virksomhet, skriver en talsperson for selskapet i en e-post.

Norske tog står som norsk kontraktør. Det er et statseid selskap, og dermed mener LO at det er forpliktet til å følge FNs retningslinjer.

LO mener det er problematisk at et statseid norsk selskap handler med selskaper som driver forretninger i israelske bosetninger.

– Prinsippene i den nye åpenhetsloven krever ikke bare åpenhet og aktsomhet, men reell handling. Det betyr at norske, statlige selskaper ikke skal handle med selskaper som bryter internasjonal lov. Det gjør Alstom, sier Lødrup. (NTB)

Åpenhetsloven innebærer med andre ord at statlige organ er bundet av å følge FNs pålegg. Men mange av medlemmene og organene i FN, som høykommissæren, følger en anti-israelsk linje. Noen er sågar antisemitter. Det nevnes ikke av LO eller Anniken Huitfeldt. Spørsmålet er om de er innforstått med og aksepterer at Midtøstens eneste demokrati utpekes som syndebukk.

Lødrup forteller at Norge har vært pådriver for «åpenhetsloven». Det reiser et spørsmål om hvorvidt Norge har solgt seg til anti-israelske interesser.

Lødrup viser til en ny åpenhetslov som skal tre i kraft før sommeren. Den presiserer enda tydeligere at offentlige anskaffelser skal legge vekt på etiske vurderinger og kommer i tillegg til FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

– Togkjøpet bryter helt klart med UNGP, der Norge har vært en viktig pådriver. Det er jo positivt at Norge har tatt den rollen, men det viktigste er å følge opp når det kommer til hjemlige saker, sier Lødrup til Børsen. (NTB)

Norske tog AS eies av Samferdselsdepartementet. Hvis statlige selskap skal pålegges politiske føringer, gir det særinteresser stor politisk makt.

Det er Samferdselsdepartementet som eier Norske tog. Da SVs Mona Fagerås stilte spørsmål rundt anbudsrunden før jul, svarte statsråd Jon-Ivar Nygård (Ap) at han har tillit til vurderingene til ledelsen i Norske tog, skriver FriFagbevegelse.

Ifølge statsråden ble det foretatt en grundig bakgrunnssjekk av selskapene som ønsket å delta i anbudskonkurransen. (NTB)

Hverken klima eller menneskerettigheter er fritatt for politisering. Det gir stor makt til dem med gjennomslagskraft. Motstanden mot denne utviklingen innad i stortingspartiene har vært svak.

Ut fra statsrådens svar i desember skulle Alstom ligget tynt an.

– Det ble i den forbindelse avdekket at enkelte leverandørers involvering i Israel utgjorde en negativ eksponering. Forholdet medførte ikke avvisning av leverandørene som tilbydere, blant annet fordi det ikke foreligger rettskraftig domfellelse, svarte Nygård.

Da Norske tog omtalte togkjøpet i en pressemelding før jul, ble det understreket at selskapet har vurdert leverandørene på miljø, menneskerettigheter og sosialt ansvar.

«Blant annet har vi gjennomført aktsomhetsvurderinger som avdekket at et datterselskap av Alstom tidligere var engasjert i et samarbeid om å bygge bybane i Øst-Jerusalem. Som følge av prosjektet ble Alstom i februar 2020 satt på en liste av FNs høykommissær for menneskerettigheter over selskaper med aktivitet på okkupert palestinsk territorium», skrev Norske tog. (NTB)

Norske tog må ha foretatt en revurdering. Tilbudet kan ha vært for godt til å avslå.

LOs protest illustrerer hvordan ideelle målsettinger kan utnyttes politisk.

Tidligere var det Den arabiske liga som drev en boikottlinje overfor internasjonale selskaper som handlet med Israel. Nå virker det som om FN og menneskerettslobbyen har overtatt. Det er en oppsiktsvekkende utvikling, og vi lærer altså at Norge har spilt en ledende rolle.

 

Kjøp Prosessen mot Israel fra Document Forlag!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.