Nytt

Asylsøkere ved Storskog grenseovergang januar 2016. Stillbilde fra video.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark ber russiske myndigheter avklare hvorfor seks asylsøkere slapp over grensen på Storskog tirsdag.

Dette er første gang noen har krysset grensen til Norge fra Russland og søkt asyl i Norge siden 30. november 2015.

De seks som kom tirsdag ettermiddag, er fra Armenia og tok seg til grensen med bil ved 13.30-tiden. Det er snakk om seks personer i alderen 4 til 58 år. Ingen av de seks hadde visum til Schengen-området.

Politiet i Finnmark forsøker nå å finne ut om dette er en ny praksis fra russisk side.

– Det holder vi på å finne ut av nå. Vi har bedt om svar på hvorfor de ble sluppet gjennom, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt til NTB.

Hun vet ikke hvor lang tid det vil ta før russerne svarer.

– Jeg har sendt en skriftlig forespørsel til min russiske motpart, og den skulle leveres nå i formiddag, sier politimesteren.

Det er uklart om grensepasseringen tirsdag er i tråd med avtalene Norge har inngått med russiske myndigheter.

Hætta opplyser at personell fra Politiets utlendingsenhet tok kveldsflyet til Kirkenes tirsdag for å ta seg av registreringen av asylsøkerne.

– Saken vil bli hurtigbehandlet etter instruksen som Justisdepartementet ga under asylkrisen i 2015, sier hun.

I fjor kom det ingen asylsøkere fra Armenia til Norge, men i 2015 behandlet Utlendingsdirektoratet (UDI) 16 søknader. Alle fikk avslag.

Rundt 5.500 migranter kom til Norge via Russland i 2015. De fleste på sykkel. Asylstrømmen stanset da Norge og Russland ble enige om å endre formuleringer i dokumenter som asylantene fikk av norske myndigheter.