Idag, mandag kom ingen asylsøkere til Norge via Storskog ved Kirkenes. Dette opplyste Østfinnmark politidistrikt. Den nye instruksen fra UDI ble iverksatt idag. Instruksen setter strengere krav til hvem som får komme over grensen. Nå blir asylsøkernes ID-papirer sjekket av norske grensekontrollører før de forlater Russland. Dette kalles for en fremskutt kontroll. Eller dagens gla’nyhet. Alt ettersom.

Politimester Ellen Katrine Hætta vil ikke spekulere på om innføringen av instruksen har noe å si for svingningene i ankomsttallene.

– Jeg tror vi må se utfordringene i et langsiktig perspektiv. Vi vet ikke hva som skjer i morgen, sa Hætta tidligere mandag.

Storskog

Sånn ja! Vi krysser fingerne.

Dagbladet  TV2  Dagens Næringsliv