Kommentar

Det som foregår i disse dager er intet mindre enn slaget om Europa. Ordet minner om Battle of Britain. Er ikke det litt overdrevent? Nei. Det som foregår er like skjebnessvangert som Battle of Britain.

Den gang avhang Storbritannias skjebne av noen få hundre RAF-piloter.

Denne gang avhenger Europas skjebne av hvor mange som bryr seg, hvor mange innbyggere som kjenner hjertet banke for Europa og hvor mange av nyinnflyttede som har sanser og fornuft til å forstå at hvis de ikke står solidarisk med dette kontinent kan de komme til å angre.

Disse borgerne er helt avhengig av informasjon som korrigere mediene ensidighet. Derfor er alternative medier livsviktige, Når Angela Merkel vil at nettgiganter som Google og Facebook skal drive aktiv sensur av meninger myndighetene og den politiske klassen misliker, blokkerer de den demokratiske prosessen i en kritisk tid.

Ingen eier friheten eller demokratiet

Demokratiet er ikke noe de eier, det er en prosess og det tillegger ikke Merkel eller Erna Solberg å definere hvem som skal få lov å ytre seg eller ikke.

I denne Battle for Europe utkjempes slag hver eneste dag. Store og små. Mange steder.

Vi som forsøker å opptre ansvarlig som alternative medier har en vanskelig oppgave. Vi må etterlyse de spørsmål som burde vært stilt:

Storskog

Mediene har definert situasjonen ved Storskog som en humanitær situasjon. Det er selvsagt noe langt mer. På to måneder kom 5.000 mennesker. Nå vil Norge returnere 400-500 av dem, mennesker som enten har bodd mange år i Russland, eller som fikk transittvisum. Da går mediene, NGO’er som Amnesty, NOAS, akademiske aktivister og flere av kirkens fremste til frontalangrep mot regjeringen og forsøker å overtale Arbeiderpartiet til å skifte side.

Mediene spør ikke seg selv eller hverandre: Hva blir konsekvensen hvis heller ikke dette begrensede antallet kan returneres?  Hvis også disse har krav på en grundig saksbehandling med ankemulighet? Svaret er enkelt: Paralyse av mottaksapparatet.

Immunitet

Men mediene har gitt seg selv immunitet. De slipper å svare på slike spørsmål, uansett hvor opplagte de måtte være.

Dialog-kulturen har visst ingen problemer med å bruke alle midler for å vinne frem. Er ikke det et paradoks? NRK skyver Russland foran seg og påstår med glatt ansikt at Russland ønsker forutsigbarhet og trygge rammer. Det er den norske regjering som har fucked up situasjonen.

Selv Putin er en alliert når det gjelder å stanse at FrP får gjennomslag om det så er på et symbolsk plan.

La det være klart: De forslag Listhaug har lagt frem på stortingsflertallets vegne er beskjedne innstramminger for i det minste å vise at det finnes litt politisk vilje. Hvis man skal skaffe seg kontroll med situasjonen i betydningen – få Norge over i et spor hvor man kan snakke om virkelig integrering, skal strømmen slankes til kun påvisbare forfulgte, og integreringen av det norske inn i islam stanses.

Dette vet alle innerst inne, men det er som man roper ekstra høyt for å overdøve seg selv.

På parti med Putin

Når man presenterer Putins Russland som et land som er avhengig av forutsigbarhet er man ikke i god tro. Det er noen dager siden Robert Owen la frem rapporten om drapet på Aleksandr Litvinenko. I går kom rapporten fra det amerikanske finansdepartmentet om at Putin personlig er korrupt. Penger som er samlet inn til å forbedre russisk helsevesen er gått til å bygge hans milliardpalass ved Sotsji. Han lar sine nærmeste berike seg på statens bekostning.

Hvordan man i det hele tatt kan snakke om sikre rammer om en mann/stat som har revet opp sikkerhetsordningen Europa har bygget på siden 1945, er utilgivelig. Så dum er ingen. Men i norske medier kan man servere slike løgner med straight face, og late som det er Erna som har et problem.

Spill

Russland under Putin spiller hasard. Alle midler kan brukes: Migrantstrømmen er en mulighet til enorm fortjeneste og til å destabilisere EU og NATO.

Nå er samme situasjon ved å oppstå på finskegrensen som ved Storskog. Finland har 11 grensestasjoner mot Russland. Selv på dagens nivå vil det utgjøre 7.000 migranter. Dagens Næringsliv har bilde av to afghanere og en pakistaner som står og hutrer i kulda. Unge menn i sin beste alder.

Hva er the issue her? NRKs Morten Jentoft er opptatt av den ene pakistaneren som frøs ihjel. Han kan brukes som brekkstang for at de tre på bildet må slippe inn.

Den som er satt til å vokte nasjonen Finland og nasjonen Norge er opptatt av presedens: Slipper disse inn vil det komme titusener. Da eksisterer ikke lenger nasjonene. Bare territorier med mange forskjellige mennesker.  Sverige har kommet svært langt på den veien. Nordmenn, finner og dansker ønsker ikke det. De har en sterkere nasjonal selvbevissthet.

Pakistan har 167 millioner mennesker, og forventes vokse til 250 millioner. Det er et dysfunksjonelt, korrupt samfunn. Afghanistan har også, til tross for krig, opplevd en enorm befolkningsvekst. Smuglermafia og korrupte herskere sørger for at de kommer til velferdslandene i Vesten. Det er bare et tidsspørsmål før sosialdemokratiene slutter å være velferdsstater.

Vil smadre velferdsstaten

Noen er frekke nok til å presentere dette som et fremskritt. Aftenposten holder onsdag en konferanse om den nye økonomien hvor to svenske økonomer går inn for «delingsøknomi», dvs at arbeidsmarkedet deles i to, hvor den ene delen ikke er omfattet av regelverket. For å få migrantene i arbeid skal man oppheve tariffsystem og senke kompetansekrav. Trolig også arbeidstidsbestemmelser og hvorfor ikke miljø- og helse? På det svarte markedet er disse allerede ikke-eksisterende.

Norges største mediehus/avis er stolt over å presentere forslag som vil smadre det regulerte arbeidsmarkedet. Det som sørger for at det finnes et gulv, en minstestandard. Dette er de samme mennesker som «gillar olika» og er mot forskjellssamfunn.

At man ikke forstår at dette er aktivt å gå inn for løsninger som vil smadre velferdsstaten og sosialdemokratiet på kort tid?

Disse sammenhengene er opplagte. Folk har forstått hva konsekvensene blir av åpne grenser. Globalisering er ikke lenger et pent ord.

Vi skal lytte, uansett hvor slitsomt det måtte være, til medienes aggressive kampanje for åpne grenser. De er ikke lenger i god tro. Det er mange måter å ta igjen på. La være å kjøpe produktene, er én ting og mange gjøre det. Men det svir enda mer hvis man orker å dissekere stoffet på sosiale medier og påvise hvordan mediene fordreier virkeligheten.

Det er noe kvalmende med mennesker som blåser seg opp i humanitetens navn, når de bruker andres skjebne som en klubbe.

Hvis vi får en gjentakelse av folkevandringen til Europa i år, vil det destabilisere Europa, demografisk, økonomisk og ikke minst politisk.

2016 blir et skjebneår.

battle of Europe