Nytt

En prognose fra Det internasjonale pengefondet (IMF) viser at tilstrømningen av migranter til vårt kontinent i tiden 2015-17 kan nærme seg fire millioner personer, skriver The Telegraph.

The IMF has forecast for Europe to see 1.3 million migrants a year arrive between 2015-17, a bigger forecast than those issued previously by the EU.

It came as it warned that Europe’s capacity to absorb migrants is in question.

Selv i en rapport fra en globaliseringsvennlig institusjon som IMF næres det en viss bekymring for hva alle disse menneskene skal beskjeftige seg med (eventuell vold er det tilsynelatende ikke så nøye med, den påvirker ikke nødvendigvis økonomien så mye).

[I]n the long run there is a question over whether the influx will boost Europe’s economy, dependent on how quickly they integrate.

“International experience with economic immigrants suggests that migrants have lower employment rates and wages than natives, though these differences diminish over time. Slow integration reflects factors such as lack of language skills and transferable job qualifications, as well as barriers to job search,” it said.

For å dempe slike virkninger anbefaler pengefondet friest mulig flyt av migranter mellom landene – altså nettopp det britene ønsker en slutt på, om så ved å forlate EU.

Unionspresidenten er mest opptatt av den prekære situasjonen i øyeblikket:

Yesterday Donald Tusk, the European Council president, warned that the EU has just weeks to secure its borders or see the Schengen zone collapse.

«We have no more than two months to get things under control,» said Mr Tusk.

«The March European Council (summit) will be the last moment to see if our strategy works. If it doesn’t, we will face grave consequences such as the collapse of Schengen.»

Det er vanskelig å se for seg hvordan unionen i løpet av bare to måneder skal kunne klare å løse et problem den ikke har evnet å gripe ordentlig fatt i gjennom en årrekke.

Det overnasjonale samarbeidet noe slikt forutsetter, ville kreve statsmenn av et visst format med blikk for de viktige tingene. Slike finnes ikke.