I en tale til Forbundsdagen bare timer før hun satte kursen mot Frankrike, holdt forbundskansler Angela Merkel fast ved den åpne dørs politikk som har vært ført til nå og som gjør at Tyskland vil ta imot 1 million migranter.

Merkel nektet å la Paris-terroren få konsekvenser for innvandringspolitikken. Hun sa europeere nekter å la seg kue og vil heve hodet og fortsette hverdagen som før.

Merkel avviste også krav om revisjon av Schengen. Hun ville heller at de 25 medlemslandene skulle påta seg frivillige migrantkvoter, dvs fordele byrdene. Men det er ingenting som tyder på at Merkel vil få de andre landene med på en slik fordeling. Motstanden er sterkere enn noen gang.

Chancellor Angela Merkel vowed on Wednesday to stick to her open-door refugee policy, defying criticism at home and abroad which has intensified due to growing fears about a potential security risk after the Islamist attacks in Paris.

Conservative Merkel faces splits in her right-left coalition and pressure from EU states, including France, over her insistence that Germany can cope with up to 1 million migrants this year and that Europe must accept quotas to take them in.

In a 40-minute speech to the Bundestag lower house of parliament, Merkel said the security threat level in Germany was high but insisted that people must carry on with normal life.

«The strongest response to terrorists is to carry on living our lives and our values as we have until now — self-confident and free, considerate and engaged,» she said to loud applause.

«We Europeans will show our free life is stronger than any terror,» Merkel added, battling with a croaky voice.

Det kan virke som den åpne dør er blitt en trossak for Merkel, som nesten var på gråten. Hun sa Tyskland med sin rikdom er forpliktet til å hjelpe.

Hun synliggjorde avstanden til Frankrike som intensiverer bombingen av IS. Tyskland sender 650 soldater til Mali og vil øke opplæringen av kurdisk milits. Men hvis man ser på Tysklands engasjement de siste tyve år, kan man spørre: Hvor mange tyske soldater har falt? Nesten ingen, bortsett fra ulykker. I Afghanistan drakk de øl.

Tyskland er langt på vei blitt en pasifistisk nasjon og Merkel er dets politisk uttrykk: Dialog og samarbeid fremfor alt. Tyskland vil ikke delta i bombing av IS.

Det er derfor en stor politisk kløft mellom Berlin og Paris. Der Hollande vil suspendere Schengen vil Merkel utvide ordningen til å gjelde forpliktende mottak av enda flere migranter.

De befinner seg på forskjellige politiske banehalvdeler.

She countered politicians in some countries who have warned that the refugee crisis has exposed problems in Europe’s Schengen passport-free area, saying that states must develop it further by agreeing on migrant quotas.

«A distribution of refugees according to economic strength and other conditions … and the readiness for a permanent distribution mechanism … will determine whether the Schengen area will hold in the long term,» she said.
Read more at Reutershttp://www.reuters.com/article/2015/11/25/us-germany-merkel-schengen-idUSKBN0TE0VA20151125#ImfhwjxAPVKmmUIW.99

angelamerkel

Angela Merkel gir seg ikke. Hun mener fremdeles at en åpen asyldør og dialog er best.

Read more at Reutershttp://www.reuters.com/article/2015/11/25/us-germany-merkel-schengen-idUSKBN0TE0VA20151125#ImfhwjxAPVKmmUIW.99