Tavle

Vi så fredagens intervju i NRK TV1 med dronning Sonja og kong Harald. I intervjuet rundt spørsmålet hvorvidt flerkulturen truer «det norske»,  stiller Norges konge selv spørsmålet: «hva er det norske?», og lar det forbli ubesvart . Ingen antydninger, intet som kunne indikere egen oppfatning, annet enn at den norske identiteten vil bli «rundere», og at vi ville «ha litt godt av det».

Jeg opplevde dette som en kolossal nedtur av en person som jeg har satt så høyt. For virkeligheten er jo at vi før masseinnvandringen var et samfunn der det hersket trygghet og tillit mellom samfunnets medlemmer, uansett stilling og stand. Det flerkulturen har ført med seg er at fremmede ved å insistere på sine normer og sin kultur, har sønderrevet denne største av alle norske verdier – tillit –  i en slik grad at  forfattere, f.eks., må ha politvakt når de signerer sine verk, hvis verket ikke faller i smak hos den gruppen som insisterer aller sterkest. Er det virkelig riktig at de får viljen sin – også her?

Jeg ser frem til at kongen i sin nyttårstale kommer inn på dette punktet. Danmarks dronning, Margrethe, har tonet flagg og gjort det klart hvor hun står. Det synes jeg Norges konge også skulle gjøre.

hmkingharaldv