Innenriks

Tidligere i høst ble Stav hotell i Malvik kommune omgjort til akuttmottak for flyktninger. Dette har kostet skattebetalerne den nette sum av 100 000 kroner pr døgn. Kommunen har ikke fått valuta for pengene, for nå skal flyktningene flyttes til et annet mottak i Malvik, og grunnen er dårlig mat og dårlig losji. Lokalitetene og kosten skal være så dårlig at kommunelegen har mottatt flere bekymringsmeldinger. Meldinger som får den salige Sebastian Kneipp til å snu seg i graven.

Kommuneoverlege Guttorm Eilertsen i Malvik sier de har fått bekymringsmeldinger fra flere parter: Fra Røde kors-medlemmer, andre frivillige, kommunens helsesøstre og fra fylkeslegen.

– Det handler om lokaliteter og om dårlig kosthold. De skal visstnok bare ha to typer pålegg og kneipp både til frokost og kvelds. Det skal være lite grønnsaker og frukt. Og så er det kommet meldinger om at melken låses inn, at de får ikke fri tilgang på den, sier Eilertsen.

Kneipp morgen og kveld? Du verden, ikke rart Hr kommunelegen reagerer!

 

Adresseavisen