Gjesteskribent

TV2 har gående en TV-serie på søndager med tittelen “Okkupert”. Anmeldelsene har stort sett vært negative. Kan det ha noe å gjøre med at serien bryter vante forestillinger om hva Norge er og verden vi lever i ? Norge er inne i en brytningstid, hvor noen ønsker å lage en fortelling som skal binde Det nye Norge sammen. “Okkupert” med alle dens fasetter gjør det ikke enkelt for de som skal spinne denne nye fortellingen.

Maktteori

Maktanvendelse er i dag ofte tilslørt. Fengselsvesenet er blitt til Kriminalomsorg etc. Det skjuler det man tidligere kalte strukturell vold. Men rå åpen maktanvendelse er i ferd med innhente oss og da behøves et rammeverk for å forstå den. Her vil Thomas C Schelling “Arms and influence” bli anvendt. Schelling omtaler primært militær styrke(r), men det er naturlig å ta med andre væpnede styrker som har det til felles at de kan ta/holde, ødelegge, drepe og påføre smerte. Det skilles mellom rå makt, hvor det relative styrkeforholdet er relevant, og tvangsmakt hvor evne til å påføre den annen part ødeleggelse og smerte er avgjørende. Rå makt lykkes best når den brukes minimalt og holdes i reserve. Makt til å påføre smerte kommuniseres ved at evnen demonstreres. Det må være klare anvisninger på hva som skal skje for å unngå smerte og nådeløs håndhevelse om anvisningene ikke følges.

okkupert.henrik.mestad

Foto: Henrik Mestad som statsministeren i Okkupert, må ta stilling til situasjoner han ikke var forberedt på.

“Okkupert” om maktanvendelse

Serien viser maktanvendelse i mange fasetter, også fra de maktsentra hvor allmuen via pressen ikke har innsyn. Det er mange typer maktanvendelse som vises, og selv the good guys må bryte regler. Når blod utgytes krysses en grense og nye “regler” gjelder. I Norge står fortellingen om at dødelig makt er noe de “onde» utøver sterkt. «Vi» prioriterer å beholde vår moralske overhøyhet og etiske renhet. Denne fortellingen er ikke like enkel å selge etter å ha sett noen episoder av “Okkupert”.

Norge har over mange år vært relativt forskånet fra maktanvendelse med død og lemlestelse til følge inne i landet. I en verden hvor det er en risiko for at andres voldsnivå replikeres inn i vår hverdag er det nødvendig å forstå voldens virkemåte. “Okkupert” kan bidra til å forstå voldens dramaturgi og fremme vår realitetsforståelse – det norske verdslige paradiset er i ferd med å gå tapt.

Rå makt

Besettelse av oljeplattformene ved bruk av spesialstyrker i den første episoden er rå maktanvendelse. Det ble vist innsetting ved bruk av helikopter, noe som tilsier et skip, muligens marinefartøy i nærheten. Et marinefartøy ville ha sørget for luftvernbeskyttelse og transportflyene med norske spesialstyrker kunne blitt skutt ned. Imidlertid var det ingen slik vurdering i Regjeringen ut over å påpeke at dette var russiske styrker. Antagelig ble Statsministerens beslutning tatt på grunnlag av makt til å påføre smerte, idet det ble argumentert med at et militært forsvar kunne påføre Norge store tap av menneskeliv.

Makt til å påføre smerte

okkupert.spetznas

Statsministeren ble i første episode kidnappet og utsatt for et ultimatum fra EU fremført med patos og arroganse av en EU-byråkrat som kunne vært hentet rett fra Brüssel. Dette avviser statsministeren, men da han blir sluppet ut av helikopteret dukker en turgjenger med hund opp. Spesialstyrkene skyter mannen og lemper liket opp i helikopteret. Når så livvakten finner statsministeren er han i sjokk etter å ha observert drapet. Han har fått demonstrert makt til å påføre smerte og overbeviser seg selv om at han ved å følge EUs ultimatum redder mange liv. Den som er best i dette spillet overfor statsministeren er den russiske ambassadøren.

Relevant utenfor underholdningsbransjen?

For de som har fulgt utviklingen av den globale islamistiske inkvisisjonen fra Salam Rushdies Sataniske vers via Muhammed-tegningene til dagens status, ser at makt til å påføre smerte og ødelegge virker. Riset bak speilet er der hele tiden.

Russerne er ganske drevne i gamet.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også