Tidligere muslimer forteller til Aftenposten hvordan det er å bryte med islam. Politikere prater om fredens religion. Det er i hvertfall ikke fredfullt å bryte med islam.

- Man blir persona non grata

Å forlate islam er ikke som å melde seg ut av statskirken. Tidligere muslimer i Norge forteller om trusler, sosial utstøting, trakassering, venner som snur dem ryggen. Noen har mottatt drapstrusler.

«De som forlater islam og samarbeider med fienden, kan få dødsstraff. Da skal det være lov å ta livet av en sånn forræder.» «De fortjener tusen år å leve her slik at alle troende i løpet den tida kunne spytte på dem.»

Disse sitatene er hentet fra det nå nedlagte diskusjonsforumet islam.no. Men denne uken har Najmuddin Farah Ahmed, kjent som mulla Krekar, stått tiltalt for oppfordring til drap på en kurder Krekar anser som frafallen.

Aftenposten