Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge er intervjuet i Aftenposten.

Han kan fortelle at Hege Storhaug representerer en fascistisk og totalitær tankegang. Videre belærer han oss om islams fortreffeligheter som f.eks at muslimer i Norge lever etter norske lover og religionsfrihet er en viktig rettighet, også i muslimske stater. Det er på sin plass å minne om at Aftenposten for en tid siden skrev om folk som har brutt med islam. De lever under trusler, hets og sosial utstøting. Dødsstraff for å bryte ut av islam er forøvrig noe mange har hørt om.

– Hege Storhaug har gjennom lang tid vist at hun representerer en totalitær og fascistisk tankegang som bryter med grunnleggende rettigheter.

—-

– Hun er fullstendig på villspor når hun forsøker å knytte ekstremisme og terrorisme med islam.

—-

– Selvfølgelig. Det skal være religionsfrihet for alle, ubetinget. Det er ikke noe unntak. Hvis vi som muslimer ønsker å ha religionsfrihet og rettigheter som minoritet i landet, må vi også kjempe for alle andres rettigheter, også andre steder i verden.

De negative sidene ved islam har ingen ting med islam å gjøre. Det mener Islamsk Råd Norge.

Aftenposten