Det finnes klare likhetstrekke mellom de jihadistvennlige imamene Tony Blair vil kaste ut, og mullah Krekars trusler mot Norge/myndighetene her. Mullah Krekar er «ledsen». Han har fulgt spillets, dvs. de vantros regler og deltatt i rettsprosessen. Men hvis utvisningen blir stående, kommer han til å hevne seg. I lignende ordelag uttrykker den frittalende Omar Bakri […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.