Tavle

Nina Hjerpset-Østlie tar en grundig gjennomgang av migrantkrisen i Aftenposten. Når politikerne sier de ikke kunne forutse «bølgen» er det beviselig tøv. Justisminister Anders Anundsen er en av dem som har sagt at det først eksploderte i august. Han er ikke den eneste, men det er bl.a. ham som sitter med ansvaret.

Artikkelen er også tidligere publisert av HRS.

Implisitt i gjennomgangen av det Anundsen burde har visst blottlegger hun hele det politiske miljøet, og har også noe å si om byråkratiet. Idet verden og Norge er såpass komplisert som den er, er et uhildet og kompetent byråkrati av største betydning. Document har over lang tid belyst at det som glimter kan være kråkesølv, og det gjelder spesielt SSB.

Hun blottlegger også at de som burde ha informert oss, deriblant Aftenposten, har sviktet sin oppgave. Jeg vil tro at for mange av Aftenpostens lesere vil den informasjon som artikkelen inneholder være helt nye, til tross for at de ikke er nye sett med Document-leserens øyne.

Nok er nok, det får holde med at mottaktskapasitetne i Øst-Finnmark er sprengt.