Sakset/Fra hofta

Aftenpostens Ulf Andenæs strever med å forstå kritikken av Muhammad Usman Rana. I anledning avisens eget debattmøte om religionsfiendtlighet har han finlest kronikken for å se om det er hold i den skarpeste kritikken. Det er det ikke.

Derfor har jeg lest Ransas prisbelønte artikkel på nytt, omhyggelig, setning for setning. Det er tankevekkende å konstatere at jeg ikke finner en eneste setning i teksten som jeg kan oppfatte som utilbørlig. Det burde ikke være mye her som lesere med en grad av religiøse følelser kan være særskilt uenig i. Vi får en våken beskrivelse av hvordan en muslim oppfatter et verdsliggjort samfunn i Nord-Europa der religiøs tro er trengt tilbake.

«Saken» handler nå mer om hva som foregår inne i hodet på Aftenpostens redaksjon, enn om Ranas.