Aftenposten skriver om hvordan 24 personer ble smittet av tuberkulose i Oslo. Artikkelen er nærmest skrevet som en spennende historie hvor 30 år og to kriger brakte tuberkulose bakterien til Oslo. Det hele har, ikke overraskende, noe med innvandring å gjøre. En afghaner brakte bakterien med seg.

I artikkelen kommer det frem scenarioer som burde vært belyst på en bedre måte. Det er ikke bakteriens historie som burde viktig for Aftenpostens lesere. Det leserne burde bli informert om er helserisikoen asylsøkere utsetter befolkningen for. Hva hvis mange nok bakterier dukker opp i samme tidsrommet? Hvem vil med letthet se at deres kjære bli alvorlig syke og kanskje dø av flyktningeimporterte sykdommer?

En ny artikkel og overskrift rettet inn mot smittefaren flyktninger kan utgjøre er kanskje for mye forlangt i en politisk  korrekt verden?

– Dette kan illustrere hvordan væpnede konflikter og flyktningestrømmer kan bidra til spredning av smittsomme sykdommer, sier Eldholm.


Folkehelseinstituttet oppsummerte hendelsen med at utbruddet ble mye større på grunn av forsinket og feil diagnose av danseeleven.

Oppfølgingen av de første afghanske asylsøkerne var også mangelfull, slik at smitten fikk spre seg.

– I flere av disse miljøene var det mange nyankomne til landet, det var liten tillit til helsevesenet, noen hadde ikke fast bopel, leste ikke norsk eller møtte av andre grunner ikke opp på riktig sted til riktig tid, selv etter flere forsøk på å få kontakt, heter det i Folkehelseinstituttets oppsummering.

Aftenposten