Innenriks

Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge, men en sykdom som myndighetene ikke ser lett på.

En ansatt ved en skole i Trondheim er smittet og en rekke elever og ansatte  ved skolen vil bli testet for smitte.

Når man leser om tuberkulose tyder mye på at den i dag er relatert til innvandring. Det er et vaksinasjonsprogram for barn med foreldre fra land med høy forekomst av sykdommen.

– Den ansatte har fått påvist en lite smittsom type tuberkulose, men i samråd med St. Olavs Hospital og Folkehelseinstituttet vil det likevel bli foretatt en undersøkelse av barn og ansatte som har hatt tett kontakt med den syke, sier smittevernoverlege Eli Sagvik i Trondheim kommune.

Det kan ta inntil to måneder fra eventuell smitte har skjedd før det vises på testen. Friske personer skal derfor undersøkes først etter 8-10 uker.

Om vaksinasjon mot tuberkulose:

Fra sommeren 2009 inngår BCG-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet bare for barn med mor eller far fra land med høy forekomst av tuberkulose. Nyfødte barn av foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose vaksineres vanligvis på barselavdelingen eller ved første besøk på helsestasjon.

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Tuberkulose-pavist-i-Trondheim—skoleelever-testes-8001026.html

http://no.wikipedia.org/wiki/Tuberkulose