Tavle

Aftenposten skriver ganske enkelt om at like barn leker best.

Samme verdier. Like høy utdannelse. Omtrent samme inntekt. Felles interesser. Vi vet hva vi skal se etter for å finne en passende partner. Men ett enkelt tall er sikrere.

En ny studie fra styret i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve ser på hvilken rolle kredittverdighet spiller i personlige forhold. Den antyder at kanskje også friere ønsker å se det tallet.

Forskerne fant at kredittpoengene – eller hvilke personlige kvaliteter kredittverdigheten kan gi uttrykk for – faktisk spiller en ganske stor rolle for hvorvidt folk inngår og blir i forpliktende forhold.

Aftenposten

Les også

-
-
-
-
-
-
-