Kort

UDI venter over 30.000 asylsøkere i 2016, og 20-25.000 i 2015, pluss 5.000 kvoteflyktninger. UDI sier det er håndterlig, forbereder seg på flere. Aftenposten