Sakset/Fra hofta

To ansatte ved Utlendingsdirektoratet (UDI) er forsøkt bestukket. I et tilfelle ble en ansatt har blitt tilbudt over 10 000 kroner for å skaffe en utenlandsk statsborger oppholdstillatelse. Direktør i UDI Ida Børresen ser alvorlig på saken:

– Jeg ser veldig alvorlig på dette. Dette er oppfordring til korrupsjon og det er straffbart. Vi er veldig opptatt av at slike ting ikke skal skje i vår organisasjon, sier hun til NRK.

Tilbudene kan i følge UDI komme fra kriminelle miljøer, og UDI vil skjerpe oppmerksomheten rundt bestikkelse og hensyn til de ansattes sikkerhet.

Aftenposten: Forsøker å bestikke UDI-ansatte