Nytt

Et transittmottak ble åpnet i begynnelsen av desember i Haltdalen i Sør-Trøndelag. Da sto ca 30 ansatte klare til å ta imot 200 asylsøkere ved mottaket.

Fem uker senere bor fremdeles ingen asylsøkere her, men UDI betaler likevel 80 000 kroner døgnet for det tomme mottaket og har så langt betalt nær 2,5 millioner kroner. Det er Link som i henhold til avtalen med UDI mottar driftsstøtten for mottaket.

-Da avtalen ble forhandlet frem, var situasjonen en helt annen enn den er nå. Da kom det veldig mange asylsøkere til Norge, og det var viktig å få på plass mottak. Så snudde situasjonen veldig brått. Situasjonen har vært lite forutsigbar, sier Tove Cecilie Fasting, kommunikasjonsrådgiver i UDI Midt-Norge.

UDIs kommunikasjonsrådgiver fremholder at man må ha plasser i beredskap fordi  eneste alternativ man ser for seg er hotell.

-Det er billigere å ha noen plasser tomme i perioder, enn at vi ikke har en beredskap, og må benytte hotell til innkvartering.

UDI vet ingenting om når det vil komme asylsøkere til mottaket i Haltdalen.

 

 

Adresseavisen (Betalingsartikkel)