Nytt

Den raskt økende køen av asylsøkere som dukker opp ved Svinesund og deretter busses direkte til PUs enhet ved Tøyen i Oslo viser seg å ha elementer som gir grunn til bekymring. Ja, så bekymret er PU at de har tilkalt PST. For de har funnet «ting». Men her blir det ullent. For PU har selvfølgelig ikke lyst til å si hva det er de finner.

– Det er gjort funn av materiell på søkerne som gir grunn til sikkerhetsbekymring, og vi har varslet PST. Dette har sikkert sammenheng med at flere ankommer våre lokaler enn tidligere. Det gjelder naturlig nok et mindretall, men det er tiltagende, og bekymringsfullt, sier sjef for Politiets utlendingsenhet (PU) Kristin Kvigne til VG.

Men det er altså alvorlig nok til at PST må innkalles. Dette viser at det ankommer mennesker som ikke vil oss vel. Det blir stadig mindre tid til å sjekke hver enkelt for kapasiteten er allerede sprengt på Tøyen. Vi leser om familier som må overnatte på gulvet i lokalet. Dette skyldes at mange ankommer sent på kvelden. Så snart de er registrert så kan de sendes ut til ulike asylmottak over det ganske land. Her blir det igjen en laang stopp (for noen tar det flere år) før kommunene greier å bosette dem. Det er 5.000 på vent og Støre ønsker å forlenge ventelisten med 8.000 (pluss, pluss fordi familiegjenforeninger  nå skjer raskere enn tidligere).

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter overfor VG at de er i dialog med PU, men ønsker ikke å gå i detalj på hva som er avdekket hos utlendingsenheten.

– Vi ser også en økning i bekymringsfull informasjon som kommer frem i forbindelse med den økende tilstrømningen av flyktninger fra konfliktområder, sier kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken.

Det skjer mye i kulissene om dagen. Mye er hemmelig fordi PST utreder sakene. Men kanskje det hadde vært en idé for PST å publisere informasjonen etter at sakene er avdekket og oppklart? Vi sitter jo her som uvitende og tillitsfulle dodo-fugler som ikke skjønner at noen vil ha oss til middag. Det er i folkets og nasjonens interesse at informasjon om trusler og terrorplaner avdekkes og kommer frem i lyset. Vi har selv mottatt informasjon om at det er funnet bildemateriell på mobiltelefonene til enkelte asylsøkere som skaper bekymring. For hvem er det egentlig som velger å ha bilder av avkappede barnehoder på mobilen?

– Det er viktig å påpeke at det finnes noen som ønsker å utnytte asylsystemet. For oss er det viktig å identifisere disse, og finne de som har rett til opphold. Det er en tidkrevende prosess, sier assisterende PU-sjef Morten Hojem Ervik.

Hører dere politikere? Det finnes «noen» som ønsker å utnytte asylsystemet! Men hvor mange og på hvilken måte? Det ankommer nå 600 til PU på Tøyen i uken. Dette vil raskt bli den nye normalen. Dette er ingen «bølgetopp». Arbeidspresset fører til «miniregistreringer». PU er i ferd med å styrke bemanningen, men det tar selvfølgelig tid før nytt personale er opplært og oppegående i nye jobber.

Den prekære situasjonen har gjort at enheten måtte legge om rutinene for å imøtekomme den pressende strømmen. Dette innebærer at instansen har innført såkalte «miniregistreringer», som loggfører informasjon om ID, fingeravtrykk, tidligere visumsøknader og om vedkommende er etterlyst.

Mange av de ankomne kommer fra land som ikke deltar i internasjonalt politisamarbeid. En rekke kriminelle og voldelige har således ikke rukket å bli «etterlyst» enda.

Norske journalister fortsetter å legge ut bilder av nydelige småjenter som gjerne vil ha en trygg fremtid i Norge. Riktige hjerteknusere. Men dette skaper en skjev fremstiiling av hva som virkelig foregår. Bilder har stor makt. Det visuelle inntrykket sitter spikret i hjernen og gjør at vi føler oss slemme hvis vi protesterer. De visulle inntrykkene kupper debatten. Med mindre man bor på Tøyen da, og stadig må gå forbi alle de hettekledte med smarttelefoner som står i store grupper utenfor.

asylkart

Det er etterhvert blitt mange asylmottak i Norge.

Sjekk også vårt eget interaktive kart over Norges asylmottak:

VG