Nytt

Er Norge bakvendtland, der tilsynelatende alt går an? Riksrevisjonen har avdekket at NAVs internkontroll med utbetalinger er en bløff. Ikke sviktende rutiner, ikke kapasitetsproblem, men bløff. Bevisst juks. Man melder oppover i systemet at kontroll er gjort, mens realiteten er det stikk motsatte. Normalt vil slik utroskap føre til oppsigelse.

Det vil ikke NAV-direktør Tor Sagli si noe om. Er det holdbart? Burde ikke kontroll- og konstitusjonskomiten ta affære?

Trygdebudsjettet er på 280 milliarder kroner. Hvis seks av ti påståtte kontrollerer er falske, står det offentlige overfor et stort problem. Det er ikke bare pengene som er forsvunnet. Hvordan skal man i ettertid sjekke at ikke noen er kommet inn i systemet på falske premisser?

Riksrevisjonens påpekninger er ytterst alvorlig. Trygdeytelsene skyter i været, dels som følge av økte pensjoner, men også fordi feks. sykefraværet steg med 7 prosent. Det kan virke som trygdeveksten er ute av kontroll. Riksrevisjonens funn tyder på at det er bokstavelig talt: det finnes ingen kontroll.

Gjennom flere rapporter til Arbeid- og inkluderingsdepartementet hevdet Nav at man gjennomførte internkontroll av utbetalingene, for å sikre at folk fikk rett trygd til rett tid. Men det var en bløff. Det fleste kontrollene ble ikke gjort, slik Nav opplyste.

– I 60 prosent av tilfellene gir rapporteringen inntrykk av en bedre situasjon enn det som har vært tilfelle, ifølge Riksrevisjonen.
– Alvorlig sak

Nav-sjef Tor Sagli sier han tar kritikken meget alvorlig.

–Det er en alvorlig sak. Det viktige for meg er å få frem at vi fikk tilbakemelding fra Riksrevisjonen om dette allerede i februar da vi fikk et foreløpig brev. Vi tok tak i dette umiddelbart, og allerede i mars presenterte vi tiltak for Stortinget. Da lå kritikken fra Riksrevisjonen bak, sier Nav-sjef Tor Sagli til Aftenposten.no.

Riksrevisjonen avdekket at dere bløffet Regjeringen, og ga inntrykk av å ha gjort internkontroller som ikke ble gjort?

– Det de påpeker her, er noe av det jeg ser mest alvorlig på. Det er avdekket at det er gitt gale opplysninger oppover i systemet. Noen av kontrollene som man sa man hadde gjort, hadde man likevel ikke gjort. Jeg var ikke kjent med det. Jeg må jo stole de rapportene jeg får fra lavere nivåer i systemet.

– Men får det noen følger når dere i 60 prosent av sakene gikk inntrykk av å ha gjort noe dere ikke har gjort, slik Riksrevisjonen påpeker?

– Vi har skjerpet opp at det medfører personlig ansvar ikke å rapportere riktig. Det har personalmessige konsekvenser. Jeg ser veldig alvorlig på det. Jeg har vært nødt til å tydeliggjøre dette ansvaret.

Men hvis 60 prosent av kontrollene har vært en bløff, så har det ikke vært personlige unnlatelser. Da er det snakk om en bedriftskultur. Den må Sagli bære ansvaret for.

Det vises stadig til Pensjonsfondet Utland på ca 2.500 milliarder. Det er ti trygdebudsjett så er det borte. Så store er utbetalingene, og de bare vokser og vokser.


NAV-sjefen: – Vi ga gale opplysninger