Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Berit Roald / NTB.

Stortingsflertallet retter sterk kritikk mot regjeringen for håndteringen av det planlagte salget av Bergen Engines. – Alvorlig, sier statsministeren.

Det er klart etter et møte i utenriks- og forsvarskomiteen onsdag.

Komiteen går inn for et såkalt daddelvedtak i saken. Det er den sterkeste formen for kritikk som Stortinget kan rette mot regjeringen uten å erklære mistillit.

– Vi har hatt en situasjon hvor russere nesten fikk kontroll over en strategisk viktig bedrift i Norge. Regjeringen sov på post og tok ikke tak i saken før de fikk et eksternt tips, noe som framstår som en ren tilfeldighet. Det er veldig alvorlig, sier Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Statsminister Erna Solberg sier til NTB at hun tar Stortingets kritikk alvorlig.

– I høringen har vi pekt på viktige læringspunkter i systemene for behandling av saker om oppkjøp. Samtidig er det verdt å merke seg at alle partiene stiller seg bak regjeringens beslutning om å stoppe salget, sier Solberg.

Stanset etter langvarig press

Stortingsflertallet mener saken har avdekket alvorlige mangler i regjeringens sikkerhetsrutiner, og at regjeringen ikke har hatt nødvendig kontroll på nasjonal sikkerhet og beredskap.

Det kontroversielle salget av Bergen Engines ble i mars stanset av regjeringen etter langvarig press i Stortinget og i mediene. Den nåværende eieren Rolls-Royce inngikk i desember i fjor en avtale om å selge motorfabrikken til russiskeide TMH International for 1,6 milliarder kroner.

I Stortingets høring i saken kom det blant annet fram at regjeringens sikkerhetsarbeid ble igangsatt som følge av et eksternt tips til Nærings- og fiskeridepartementet 11. januar.

Mehl mener regjeringen har sviktet nasjonale sikkerhetsinteresser i saken.

– Vi har hatt en Høyre-regjering som ikke på eget initiativ har hatt kontroll på rutinene som skal avdekke og stoppe utenlandske oppkjøp som kan true nasjonal sikkerhet, sier hun.

Vil evaluere

Stortingsflertallet er også enig om tre tiltak for å sikre at samme feil ikke gjentas:

* en full gjennomgang av sikkerhetskompetansen i alle departementer

* en offentlig utredning om sikkerhetslovens anvendelsesområder og sårbarheter

* en evaluering av sikkerhetsforståelsen og samhandlingen i og mellom departementene

– Det har vært en gjennomgående svak sikkerhetsforståelse og svak samhandling mellom departementene om dette, sier Jette Christensen (Ap).

Ikke mistillit

Stortingsflertallet vil likevel ikke gå så langt som til å erklære mistillit i saken.

Det viktigste er oppfølgingen som nå skal skje videre, mener Christensen.

– For det andre er dette en sak der fire statsråder og en statsminister ikke har gjort jobben sin. Vi kan ikke som et ansvarlig Storting la løsningen på denne saken være å rette mistillit mot statsministeren og fire statsråder når det vi virkelig trenger er en gjennomgang av norsk sikkerhetspolitikk, sier hun.

Også Christian Tybring-Gjedde (Frp) viser til at ansvaret er delt mellom flere.

– Så det er vanskelig for oss å peke ut én statsråd. Det ville vært uriktig også, sier han til NTB.

Høyre forstår kritikken

Høyre understreker for sin del at saken fikk riktig utfall til slutt: Salget ble stanset.

– Dette var en sak som måtte vurderes grundig fra forskjellige ståsteder. Det har regjeringen gjort, og regjeringen har landet på et meget solid resultat, sier Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, til NTB.

Han legger likevel til at han har forståelse for kritikken som stortingsflertallet kommer med.

– De kunne ha samhandlet bedre i en tidlig fase. Men dette er en sak med mange sider, og den måtte vurderes opp mot en lov som ikke har vært praktisert på dette punktet tidligere. Nye stier måtte gås opp, sier han.

Kjøp Kents bok her!

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.