Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) åpner for å bruke sikkerhetsloven for å stanse salget av Bergen Engines til russiske interesser. Foto: Torstein Bøe / NTB

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har varslet Rolls-Royce om at salget av Bergen Engines til et russiskkontrollert selskap kan bli stanset.

– Regjeringen har de siste månedene undersøkt denne saken grundig, og det kan ikke utelukkes at et salg av Bergen Engines AS til TMH Group kan medføre en risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er derfor behov for å ta en pause i denne prosessen for å fremskaffe et tilstrekkelig faktagrunnlag for å vurdere overdragelsen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Hun varsler tirsdag at hun ønsker å komme til Stortinget og redegjøre om det planlagte salget av selskapet, som driver en motorfabrikk på Hordvikneset i Bergen. Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil være til stede for å svare på spørsmål fra representantene, hvis presidentskapet samtykker.

– Redegjørelsen vil være om de områdene der vi kan være åpne om dette, men en del av informasjonen i denne saken er naturlig nok sikkerhetsgradert, sier Mæland.

Betydelig kritikk

Det har vært reist betydelige bekymringer rundt sikkerhetsaspektet ved salget. Bergen Engines har det norske Sjøforsvaret som en av sine viktigste kunder og har kontrakt for vedlikehold av en rekke av deres skip, deriblant E-tjenestens spionskip FS Marjata.

De russiske kjøperne i TMH Internationals har nær tilknytning til den politiske eliten og militæret i Russland, ifølge seniorforsker ved ICDS Tallinn, Kalev Stoicescu, som uttalte seg til TV 2 i forrige uke.

– Det har vært mye oppmerksomhet i det politiske miljøet og mediene om denne saken. Jeg ber derfor Stortinget om å få gi en muntlig redegjørelse om problemstillingen med bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet og hvordan sikkerhetsloven kan brukes til å motvirke dette. I tillegg vil jeg orientere om arbeidet regjeringen gjør på området, sier Mæland.

Vurderer sikkerhetsloven

Bergen Engines har ikke vært underlagt sikkerhetsloven og har ikke leverandørklarering eller sikkerhetsavtale med Forsvaret. Bestemmelsene om eierskapskontroll kan derfor brukes. Regjeringen åpner likevel for at ulike deler av sikkerhetsloven kan bli tatt i bruk i forbindelse med salget av Bergen Engines.

Regjeringen kartlegger nå alle forhold rundt det mulige salget, ifølge statsråden.

– Sikkerhetsloven kan likevel bli brukt i forbindelse med det planlagte salget. Loven har et bredt spektrum av virkemidler for å håndtere tilfeller der nasjonale sikkerhetsinteresser kan bli truet. Vi har altså et handlingsrom, og det er dette vi nå går grundig gjennom, sier Mæland

Hun poengterer at «den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må følge ekstra godt med på utenlandske investeringer i strategiske sektorer».

Fakta:

* En av de viktigste kundene til Bergen Engines har vært det norske Sjøforsvaret. Motorfabrikken har service- og vedlikeholdsavtaler med en rekke kystvaktskip, samt E-tjenestens spionskip Marjata, som er et av Norges mest sensitive skip.

* Motorer fra fabrikken brukes også av flere Nato-land, deriblant USA.

* TMH er verdens fjerde største leverandør av jernbanemateriell, men har gitt uttrykk for at de vil diversifisere sine aktiviteter.

* To av de største eierne i TMH er de russiske oligarkene Iskander Makhmudov og Andrej Bokarev.

* En rekke eksperter og aktører har advart mot at det er mye som tyder på at kjøperne har tette bånd til det russiske regimet.

* Bergen Engines sysselsetter rundt 950 personer internasjonalt, hvorav rundt 650 er basert ved hovedkontoret på Hordvikneset i Bergen.

* Sentralt i saken står sikkerhetsloven og bruken av denne. Bergen Engines var i utgangspunktet ikke omfattet av sikkerhetslovens bestemmelser, men paragraf 10.3 , omtalt som «sikkerhetsventilen» i sikkerhetsloven, gjør at myndighetene kan hindre aktivitet som kan utgjøre en risiko for nasjonal sikkerhet likevel. Terskelen for å bruke paragrafen skal være høy.

* Salget skal etter planen sluttføres mot slutten av året

Kilder: Rolls-Royce, Lovdata, NTB, E24

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.