Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at hun fikk vite om kontakten mellom UD-saksbehandleren og Rolls-Royce fredag i forrige uke. Foto: Heiko Junge / NTB

En saksbehandler i Utenriksdepartementet chattet med Rolls-Royce om salget av Bergen Engines. Utenriksministeren sier hun ikke visste om dialogen.

«Kontakten hadde ikke karakter av saksbehandling, men statusoppdateringer og informasjonsformidling. Kontakten på Messenger kan i sum gi et inntrykk av at UD har hatt en mer aktiv og koordinerende rolle enn det som var tilfelle.», skriver Utenriksdepartementet (UD) og Justis- og beredskapsdepartementet i et brev til Stortinget tirsdag.

Ifølge dialogen på Facebooks meldingstjeneste Messenger, som Bergens Tidende/E24 har fått innsyn i, fikk den eksportkontrollansvarlige i Rolls-Royce beskjed fra en saksbehandler i Utenriksdepartementets seksjon for eksportkontroll om at salget av Bergen Engines til russiske TMH International neppe kunne stanses med norsk lov.

Meldingene ble sendt 8. januar i år.

Regjeringen vil stanse salget
Tirsdag i forrige uke varslet justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) Stortinget om at regjeringen vil bruke sikkerhetsloven til å stanse salget av Bergen Engines etter sterkt press fra Stortinget. Grunnen er at de frykter at teknologi og kompetanse av militær og strategisk betydning vil havne i russiske hender, fordi det er antatt at TMIs eiere har nære forbindelser til Kreml og president Vladimir Putin.

I redegjørelsen for Stortinget viste justisministeren til at UD 15. desember i fjor mottok en epost fra eksportkontrollansvarlig i Rolls-Royce. Eposten inneholdt et vedlegg som omtalte et planlagt salg av Bergen Engines til TMH.

«Saken ble i første omgang formidlet i eksportkontrollsporet, men gjelder overføring av eierskap til en utenlandsk aktør, noe som faller utenfor eksportkontrollregelverket.», het det i redegjørelsen.

– Ikke uttrykk for norske myndigheters holdning
I brevet til Stortinget tirsdag skriver UD og Justisdepartementet at det var den eksportkontrollansvarlige i Rolls-Royce som tok initiativ til kontakten med UDs saksbehandler på Messenger, og at den kom i tillegg til den formelle kommunikasjonen.

«Kommunikasjonen var ikke uttrykk for norske myndigheters holdning til prosessen.», heter det.

BT/E24 har prøvd å få UDs saksbehandler i tale, men har ikke fått svar.

De skriver videre at omfanget av kontakten ikke var kjent for seksjonsledelsen, avdelingsledelsen eller politisk ledelse, utenom en melding fra saksbehandleren til Rolls-Royce 29. januar. Innholdet var heller ikke klarert og delen av kommunikasjonen som inneholdt arkivverdig dokumentasjon ble heller ikke journalført.

«Saksbehandleren skulle i stedet kun ha vist vedkommende videre til relevante departementer, etter at det innledningsvis ble avklart at dette ikke var en eksportkontrollsak og at den ikke skulle saksbehandles i UD.», skriver departementene.

Utenriksministeren ble informert fredag
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier til BT/E24 at hun først ble kjent med at Messenger-meldingene fantes på fredag. Stortinget har nå fått en utskrift av meldingene.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.