Nytt

Kriminelle og voldsparate salafister i Tyskland utnytter asylstrømmen til landet målbevisst for å rekruttere nye tilhengere, i særdeleshet enslige mindreårige, skriver Die Welt. Kriminelle arabiske storfamilier driver også med lignende verving, fremfor alt av unge, sterke menn med appetitt på penger.

Advarselen kommer fra Hans-Georg Maaßen (bildet), som er sjef for den innenlandske sikkerhetstjenesten Verfassungsschutz.

hans-georg-massen

«Salafister og andre islamister forsøker å vinne flyktningene over på sin side,» sier han, og tilføyer at rekrutteringspotensialet er «ufattelig stort», ikke minst i det saudi-finansierte arabiske moskélandskapet, som delvis er radikalt.

Maaßen legger til at terrormilitsen IS utnytter flyktningestrømmen til å sluse stridende inn i Europa. «IS ønsker også å utføre angrep mot Tyskland og tyske interesser.» Det oppfordres til slike angrep. Tyske byer nevnes sammen med Paris, London og Brüssel.

Politikere som ikke frykter at IS-terrorister blander seg med flyktningene, er blåøyde og naive, uttaler André Schulz, som er sjef for den tyske politietaten Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK). Det er uholdbart for en rettsstat ikke å vite hvem som befinner seg i landet, hvor de kommer fra og hvor de oppholder seg, sier han.

Observasjonene har relevans også for vårt eget land – ikke bare den manglende identifiseringen, men også rekrutteringsforsøkene. I følge PST oppsøker islamister også norske asylmottak.

Det er også lett å tenke seg at kontakt med islamister kan finne sted før innkvartering i asylmottakene. Under den voldsomme menneskestrømmen i fjor var en av dem som befant seg blant de mange asylsøkerne utenfor Politiets Utlendingsenhet på Tøyen, den omdiskuterte «Årets osloborger» Mohsan Raja, som med sitt syn på homofile og 9/11 avtegnet konturene av en islamist. Det er bare så altfor lett å tenke seg at asylanter har fått en velkomst som ikke lover særlig godt for det norske samfunnet, om enn ikke nødvendigvis av Raja.

 

Die Welt