Tavle

Journalistisk Venstreparti kan aldri godta at folk har gode grunner for å stemme Dansk Folkeparti. De vil ikke godta at velgerne er fornuftige mennesker som vet hva det gjør. Hvis man er det stemmer man nemlig ikke DF, men rødt.

Mediene har derfor kastet seg ut i forklaringer på hvorfor så mange stemte DF. Forklaringen lyder: De er sosiale tapere.

Det er utkanten mot sentrum. Folk i utkanten har så store sosiale problemer at de velger å projisere dem på utlendinger. Så kommer de stygge DF’ere og tilbyr dem et glatt budskap og vips går de frem ved valget. Vanskeligere er det ikke!

At dette er nedlatende og arrogant streifer ikke redaksjonene.

 

Ralf Pittelkow:

http://denkorteavis.dk/2015/de-politisk-korrekte-er-i-chok-nu-kommer-de-med-de-mest-absurde-soforklaringer-pa-at-sa-mange-stemte-pa-dansk-folkeparti/?utm_medium=newsletter_ubivox&utm_source=20150624_De%20politisk%20korrekte%20er%20i%20chok%20over%20Dansk%20Folkepartis%20fremgang.%2024.juni%202015&utm_campaign=De%20politisk%20korrekte%20er%20i%20chok%20over%20Dansk%20Folkepartis%20fremgang.%2024.juni%202015