Nytt

Carsten Jensen nevnte Jesper Langballes uttalelser om familievoldtekt av muslimske jenter som eksempel på forråelsen av dansk politikk. Og ingen protesterte! påsto Carsten Jensen. Nå har Folketinget opphevet Langballes immunitet.

Det skjedde onsdag etter en debatt hvor Langballes parti, Dansk Folkeparti, forsvarte ham med nebb og klør.

Det var riksadvokaten som ville ha prøvd Langballes uttalelser for retten for rasisme.

Det er et drøyt stykke å frata et Folketingsmedlem immuniteten.

Udtalelsen, som rigsadvokaten ønsker at retsforfølge Langballe for, kom efter formand for Trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaards påstand om, at muslimske fædre voldtager deres døtre og lød:

«Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt.»

Blanke stemmer
Dansk Folkeparti valgte højst usædvanligt ikke at stemme for ophævelsen af immunitet, men stemte i stedet blankt for at sende et signal om modstanden mod racismeparagraffen.

Dog med en enkelt undtagelse:

Jesper Langballe selv stemte nemlig selv for ophævelsen – ifølge Søren Espersen fordi Langballe ønsker at bevise sandheden af sine ytringer i retten.

ritzau