Nytt

Trykkefrihedsselskabets formann Lars Hedegaard er frifunnet av dansk høyesterett, da retten fant at Hedegaards uttalelser fra 2009 om at muslimer voldtar sine egne barn ikke var beregnet på offentliggjøring.

Det er muligvis racistisk at sige, at muslimer voldtager deres døtre, men ikke hvis udtalelsen ikke var beregnet til at komme ud i offentligheden.

Det afgjorde syv enige dommere i Højesteret klokken 12 efter at have taget stilling til de udtalelser, som Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard kom med i et interview i 2009. Her sagde han blandt andet, at:

«De (muslimer, red.) voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far.»
Heftig kritik

Videointerviewet blev offentliggjort på Snaphanen.dk og udløste heftig kritik af Lars Hedegaard. I dag er han tydeligt lettet.

«Jeg har det naturligvis godt. Jeg har kæmpet i to år mod en urimelig anklage i en sag, der aldrig burde have været anlagt. Der er et fantastisk stort problem i den muslimske kultur med behandlingen af både piger og drenge. Det dokumenterede jeg om i bogen Muhammeds Piger, og jeg har ikke tænkt mig at lægge sagen fra mig,» siger Lars Hedegaard.

Forsvarer Karoly Nemet sier til Jyllands-Posten at han hadde regnet med en frifinnelse, men mener at frifinnelsen ikke vil skape presedens for kommende saker om rasistiske uttalelser.

Hedegaard ble først frifunnet i byretten, men i ankebehandlingen i landsretten ble han dømt for rasisme og til å betale en bot på 5.000 kroner. Ifølge den danske straffelovens paragraf 266 b («rasismeparagrafen») er det straffbart å fremsette rasistiske uttalelser «med forsett til utbredelse i en videre krets». Landsrettens begrunnelse for domfellelse var imidlertid at Hedegaard «burde ha innsett at hans uttalelser ville bli offentlig utbredt til en videre krets», mao mente landsretten at Hedegaard hadde handlet uaktsomt, hvilket ikke er straffbart iht paragraf 266b. Både professor i strafferett ved Copenhagen Business School, Vagn Greve, og sjefjurist i den liberale tenketanken Cepos, Jacob Mchangama, omtalte domsgrunnlaget som uholdbart, og dommen ble anket til høyesterett.

Da Lars Hedegaard blev frikendt i Frederiksberg Byret skyldtes det, at retten mente, at udtalelserne ikke var ment til at blive offentliggjort. Det var Landsretten uenig i, men i dag slog Højesteret fast, at der var tale om udtalelser fremsat i et privat regi.

Jyllands-Posten: Lars Hedegaard frifundet for racisme