Nytt

Danske folkevalgte har vedtatt et tildekkingsforbud som i virkeligheten er et forbud mot å bære nikab eller burka.

Forbudet trer i kraft 1. august.

Lovforslaget ble banket igjennom med 75 mot 30 stemmer. Etter avtale partiene imellom trenger ikke samtlige å være tilstede for å votere – det som i Stortinget kalles utbyttingsordningen; en praktisk måte å ordne representantenes fravær på.

Forslaget fikk støtte av representanter fra regjeringspartiet Venstre, opposisjonspartiet Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Kun én representant fra Socialdemokratiet stemte imot. Samtidig var det kun én representant fra regjeringspartiet Liberal Alliance som stemte for, mens de andre stemte imot.

Underveis i forhandlingene droppet regjeringen fengsel som straff for å bryte forbudet, istedet må man bøte 1.000 kroner ved førstegangsovertredelse. Etter fjerde gangs overtredelse blir boten 10.000 kroner, skriver BT.dk.

Dansk Folkeparti fremlagde tidligere på ugen et ændringsforslag, som skulle sende gentagne overtrædere i fængsel.

Det kunne der dog ikke findes flertal for, og Dansk Folkeparti stemte alligevel for det samlede forslag.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har på forhånd sagt, at politiet ikke skal rive burka eller niqab af kvinder på gaden.

De får en bøde, og så skal politiet ellers bede kvinderne om at gå hjem, har det lydt.

Frankrike vedtok et burka- og nikab-forbud i 2011 og var dermed først i Europa.