Gjesteskribent

Til tross for de monumentale anstrengelsene nedlagt av verdens ledere, først og fremst Obama, for å forklare at ISIS er en perversjon – uansett hvor farlige de er, og at deres forbindelse til islam er marginal eller fraværende, gjendriver virkeligheten ofte disse beroligende bemerkningene. Den stiller oss ovenfor en hard sannhet: Islam, særlig sunni-islam, i alle fall en stor del av den, forakter ikke ISIS. Dette får vi vite fra Qatar, som er en ikke altfor hemmelig venn av ISIS.

Det er Al-Jazeera, TV-kanalen som har vært emirenes geniale instrument for å iscenesette uroligheter i den islamske verden etter eget forgodtbefinnende, som slenger en ordentlig brutal virkelighet rett i fleisen på oss, til tross for all tvil og alle protester: En meningsmåling på kanalen viser at 81 % av de spurte svarer «ja» på spørsmålet: «Støtter du fremgangen som er oppnådd av den islamske staten i Irak og Syria?» Hverken hodeavkutting, voldtekter, bortføringer eller massehenrettelser har ifølge TV-kanalen avstedkommet den ønskverdige avvisningen i hjertet av den muslimske verden.

al-jazeera-logo

Naturligvis må man spørre seg – og vi har ingen presise svar – hvilke kriterier som er benyttet i utvalget av personer, samt hva slags hensikt Qatar (kanalens suverene herre) har hatt med å gjennomføre og spre undersøkelsen. Al Jazeera er det mest populære nettverket i den arabiske verden, fremfor alt i sunni-verdenen. Kanalen har der ca. 40 millioner seere, og Al-Jazeera har bestandig orientert dem fra Doha i samsvar med en falsk objektivitet, i praksis en aggressiv offermentalitet.

Al Jazeera gjemmer seg alltid bak dette sløret av liksom-saklighet, men i praksis er alt de gjør i sympati med islamistene, også de mest ekstreme blant dem. Til og med etter 9/11 betraktet de bin Laden som en profet, og en beryktet undersøkelse blant seerne viste at halvparten støttet al-Qaida. Denne TV-kanalen i Qatar preget, i likhet med sine sponsorer – som står de sunni-ekstremistiske gruppene inkludert Det muslimske brorskapet svært nær, den arabiske våren ved å fremme den islamistiske opposisjonen.

Det er altså lett å tenke seg at undersøkelsen har en politisk betydning, og at den i likhet med andre «nøytrale» initiativer fra Al Jazeera i realiteten kamuflerer et element av provokasjon, i den hensikt å styrke en oppfatning som ikke er neglisjerbar. Den islamske verden står nemlig overfor et vanskelig dilemma. På den ene siden er ISIS forhatt av hele den siviliserte verden, og internt i araberverdenen har den svorne fiender som Egypt, Saudi-Arabia og gulfstatene. Men ISIS fascinerer. Bortsett fra perverse motivasjoner som gleden over grusomhet, er det to hovedgrunner til det: Frustrasjonen blant de unge på jakt etter identitet i en verden som etter deres oppfatning diskriminerer dem, og fremfor alt sansen for sharia, den islamske loven som enhver god muslim vet er hard, men likevel klar: Hvis du vil være en god muslim, står alt i Koranen.

ISIS tilbyr sharia slik den var på Muhammeds tid, en perfekt og absolutt tilbakevenden til den originale islam, som burde garantere den suksessen som aldri har kommet etter Det ottomanske imperiets fall. Islam er svaret. Det forholder seg slik at 90 % av palestinerne, 74 % av egypterne og 90 % av irakerne ønsker seg sharia, ifølge en troverdig meningsmåling fra PEW.

Europa avler jihadister, en sterk hevnlyst og en antivestlig offermentalitet som gjør at 15 % av franske borgere mellom 18 og 24 år har en positiv innstilling til ISIS. I Egypt er det en tredjedel av befolkningen som holder med Hamas. Brorskapet har sympati hos 35 % i Egypt og 32 % i Saudi-Arabia. Qatar har det i praksis som fisken i dobbeltspillets vann. Landet er vertskap for den største amerikanske basen i området, ikke desto mindre forsikret mange analytikere at landet hjelper og finansierer Hamas, Det muslimske brorskapet, al-Nusra, noen al-Qaida-grupper, libyske islamister og ISIS. Det virker som om de ymse sammensvergelsene for å styrte kong Abdullah av Jordan, den saudiske kongefamilien og Egypts president al-Sisi ofte har nydt godt av Qatars hjelp. Det virker som om landet fordeler sin store rikdom etter merkelige filantropiske kriterier, gitt at mange av dets klienter er terrorister.

 

Opprinnelig i Il Giornale den 28. mai 2015.