Feature

(Foto: Snaphanen)

Har læst Ayaan Hirsi Ali ‘s ny bog Kætter, som jeg vil citere fra de kommende uger. Her en passage om de moderate, men passive Mekka-muslimer (Ayaan Hirsi Ali opererer i Kætter med tre typer af muslimer: Moderate Mekka-muslimer, fundamentalistiske Medina-muslimer og dissidenter og frafaldne, red.):

«Det afgørende problem lige nu er, at alt for mange unge muslimer er i fare for at blive forført af Medina-muslimernes (Medina-muslimer er Ayaan Hirsi Alis betegnelse i Kætter for fundamentalistiske muslimer, red.) prædikanter. Ganske vist er Mekka-muslimerne i overtal, men de er generelt for passive, for magelige og mangler ikke mindst den intellektuelle tankegang, der er nødvendig, hvis de skal kunne stå imod Medina-muslimerne.

Når nogle lokkes væk fra Mekka-muslimernes midte af prædikanter, der opfordrer til jihad, og disse personer siden begår en terrorhandling, mens de råber Allahu akbar!, stivner Mekka-muslimerne i benægtelser og erklærer, at terrorhandlingen intet har med islam at gøre, at den er uislamisk. Disse forsøg på at afmontere princippet fra dets logiske følge har udviklet sig til lidt af en vittighed blandt de ikke-muslimer, som gør grin med «fredens religion» (islam, red.). Men det samme gælder blandt Medina-muslimerne, som åbent udtrykker foragt for de islamisk lærde der holder fast i, at de «fredelige» Mekka-vers (Muhammed var mere moderat, da han boede i Mekka, hvor han var uden for politisk indflydelse, end da han kom til Medina, hvor han fik politisk indflydelse; i takt med den politiske indflydelse blev Muhammed mere ekstrem, red.) fra Koranen på en eller anden måde har fortrin frem for de senere og mere voldelige Medina-vers (senere vers ophæver ifølge islamisk tradition tidligere – ofte mere moderate – koranvers, red.).»

(side 65)

Les også