Feature

Har læst Ayaan Hirsi Ali ‘s ny bog Kætter, som jeg vil citere fra de kommende uger. Her en passage om islam, der ifølge Ali ikke er nogen fredens religion:

«I mere end 13 år har jeg (Ayaan Hirsi Ali, red.) fremført det samme argument som reaktion på sådanne terrorhandlinger (islamiske terrorhandlinger, red.). Mit argument er, at det er tåbeligt at påstå – sådan som vores politiske ledere ofte har for vane – at de radikale islamisters voldshandlinger kan adskilles fra de religiøse idealer, der inspirerer dem. Vi er i stedet nødt til at indse, at de er drevet af en politisk ideologi; en ideologi, som er indlejret i islam, i den hellige bog Koranen såvel som i beretningen om profeten Muhammeds liv og i de læresætninger, der findes i hadith (overleverede, islamiske traditioner, der med udgangspunkt i Profetens eksempel udstikker retningslinjerne for god muslimsk opførsel, red.).

Min påstand er ganske enkelt: Islam er ikke en fredens religion.

Fordi jeg har tilladt mig at give udtryk for, at militant islamisk vold ikke har rod i sociale, økonomiske eller politiske forhold – eller sågar i teologiske fejlslutninger – men derimod i islams grundlæggende skrifter, er jeg blevet afskrevet som racist og som «islamofob». Man har forsøgt at tie mig ihjel, man har skyet mig og skammet mig ud. Jeg er reelt blevet betragtet som en kætter, ikke blot af muslimer – af hvem jeg allerede betragtes som en frafalden – men også af mange såkaldt progressive vesterlændinge, hvis multikulturelle anskuelser stødes af den slags «ufølsomme» erklæringer.

Mine kompromisløse udtalelser om dette emne har ført til så heftige fordømmelser, at man skulle tro, at det var mig, der havde begået en voldelig handling. Det lader til, at det i dag er en forbrydelse at sige sandheden om islam. «Hadtale» er en moderne betegnelse for kætteri. Og i den aktuelle situation stemples alt, der kan virke ubehageligt eller krænkende på muslimer, som udtryk for «had».»

(Side 13)

Les også