Feature

Mer fra Ayaan Hirsi Ali ‘s ny bog Kætter. Her en passage om de islamiske straffe for frafald fra islam, blasfemi og homoseksualitet:

«Hvor den vestlige retsstat har udviklet sig til at beskytte samfundets mest sårbare medlemmer, er det under sharia lige præcis de sårbare, der også er de mest udsatte: kvinder, homoseksuelle, de utilstrækkeligt troende eller frafaldne muslimer – samt de, der tilbeder andre guder (end Allah, red.).

Her er lidt at tænke over i den forbindelse: Nogle eksempler på forbrydelser og deres straffe, sådan som Koranen påbyder det:

Frafald (fra islam, red.): Straffen for at forlade den islamiske «stamme» (islam, red.) er døden. «Hvis de vender sig bort, skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem!» (4:89)

Blasfemi: Koranen nævner ikke en præcis straf på jorden, men bemærker i 9:74: «Gud (Allah, red.) vil tildele dem en pinefuld straf i denne verden og i den hinsidige. De vil ikke have nogen ven på jorden, og ingen hjælper.» (Se også 6:93 og Sahih al-Bukhari, bind 5, bog 59, nr. 369).

Homoseksualitet, ifølge hadith: «Hvis I finder nogen, der gør, som Lots folk gjorde det, dræb den, der gør det og den, det gøres mod.» (Sunan Abu Dawud, bog 38, nr. 4447).»