I den politisk korrekte verden er alle i Norge norske. Det å være pakistaner er en måte å være norsk på. I Det nye Norge er det ubegrensede muligheter for hvor mange måter folk er norske på.

– Da bør både den norske jenta fra Bergen og den pakistanske gutten fra Holmlia få føle seg like fine – og like norske, sier Sp-politiker i Oslo Aisha Naz Bhatti.

—-

– Ikke være engstelig for å gå med det norske flagget og synge nasjonalsangen. Vi feirer den norske grunnloven, som faktisk betyr mye for alle nordmenn i dagliglivet, uavhengig av hvilken hudfarge eller religion vi har. Den sikrer våre rettigheter som nordmenn, sier Rana.

Det er grunn til å minne om NOVA-forsker Ingunn M. Eriksens uttalelser til Aftenposten om hvor viktig etnisitet er blant unge som er elever ved innvandrerdominerte skoler. Situasjonen er så ille at norske elever kan bli isolerte fra den øvrige elevmassen. Det er innvandrerelevene som står for isolasjonen. Det å være norsk ser ut til å ha lav status i enkelte ungdomsmiljøer.

– Splittelsen skjedde umiddelbart. Etnisitet var kjempeviktig, nærmest altoppslukende for dem, sier forskeren, som ble fascinert av hvordan klassen straks delte seg i “dem” og “oss”.

– Hverken vi i akademia eller mange skoler våger å snakke om etnisitet. Men når elefanten går rundt i rommet, griper elevene den begjærlig.

—-

De norske elevene, som kom fra arbeiderklassen og ikke nødvendigvis var så gode på skolen, ble klassifisert som “snille og flinke” med dårlig seksualmoral – og isolert.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/kjente-nordmenn-med-minoritetsbakgrunn-la-barna-faa-lov-til-aa-vaere-norske/a/23452381/

https://www.document.no/2015/05/norske-elever-isoleres-fra-de-fremmedkulturelle-av-de-fremmedkulturelle/