I Aftenpostens serie om integrering #jegernorsk kommer det ganske klart frem at det fargeblinde regnbuefargede multikulturelle samfunnet fremstår som en ønskedrøm. Etnisitet er viktig for mange unge i det multikulturelle Oslo. Ikke minst påpeker NOVA-forsker Ingunn M. Eriksen at det er sterk sosial kontroll blant muslimer. Siden islam skal være fredens, toleransens og frihetens religion kommer nok Aftenposten snart til å påpeke at dette ikke har noe med islam å gjøre.

Vi får til stadighet høre om strukturell rasisme fra storsamfunnet. Som minoriteter blir nordmenn isolert på skolen når de er minoritet. Isolert fra de som angivelig er ofre for rasisme. Vi lever i et samfunn hvor ofre er overgripere, og såkalte flerkulturelle er monokulturelle. Politikernes visjon er at dette skal smelte sammen til en idyll. Pilene peker dessverre feil vei.

Fremtiden som minoritet  i Oslo i en nær fremtid ser alt annet enn lys ut.

– Splittelsen skjedde umiddelbart. Etnisitet var kjempeviktig, nærmest altoppslukende for dem, sier forskeren, som ble fascinert av hvordan klassen straks delte seg i «dem» og «oss».

– Hverken vi i akademia eller mange skoler våger å snakke om etnisitet. Men når elefanten går rundt i rommet, griper elevene den begjærlig.

—-

De norske elevene, som kom fra arbeiderklassen og ikke nødvendigvis var så gode på skolen, ble klassifisert som «snille og flinke» med dårlig seksualmoral – og isolert.

—-

– To muslimske jenter som hadde kjærester og ikke bråkte, ble regnet som norske, forteller Eriksen, som så en sterk sosial kontroll blant muslimene. Hijabene ble stadig flere, og «hore» var et ord som satt løst.

Det finnes ikke noe enten eller i Det nye Norge, og Mala Wang-Naveen i Aftenposten løfter disse ungdommene frem som helter. Det fremstår som et ønske om at man ikke vil nordmenn godt.

– Du kunne ikke være «begge deler».

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ikke-helt-fargeblinde-8009006.html

https://www.document.no/2015/05/problemet-er-forst-og-fremst-at-det-er-mange-nordmenn-i-norge/